Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова обсъжда с бизнеса създаването на нови работни места

Корнелия Нинова обсъжда с бизнеса създаването на нови работни места

Корнелия Нинова обсъжда с бизнеса създаването на нови работни места

За активни социални политики е нужна работеща икономика, категорична е лидерката на БСП

Заб­луда е, че искаме увеличение на кор­поратив­ния данък, нашите пред­ложения са в посока доходите на физичес­ките лица. Това каза лидерът на БСП и водач на лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ в 3-ти МИР Варна и 25-ти МИР София град Кор­нелия Нинова по време на прес­кон­ферен­ция след среща с работодател­с­ките организации, предаде Аген­ция “Фокус“. “Поехме ангажимент за едно дъл­гос­рочно сът­руд­ничес­тво по отношение на антик­ризис­ните мерки, от които има нужда все още биз­несът, за да се стабилизира и да започне рас­теж. Тези мерки да са насочени в две посоки: запаз­ване на работни места, раз­к­риване на нови такива, гаран­ции за доходите на хората, но и преки стимули за раз­витие на биз­неса. Пряка помощ от дър­жавата в раз­лични посоки така, че да можем да съчетаем и да намерим баланс между социал­ните политики в помощ на хората, които пос­т­радаха от кризата в помощ на хората, които пос­т­радаха от кризата и в помощ на биз­неса, който трябва все пак да гаран­тира ръста на БВП и раз­витието на икономиката. Оставаме в траен диалог и занап­ред, за да сме взаимно полезни с обща цел — раз­витието на икономиката и чрез това въз­мож­ност за раз­витие на социални политики, които за нас като пар­тия си остават приоритет“, допълни Кор­нелия Нинова. Тя поясни, че с работодател­с­ките организации имат някои раз­личия. “Имаме раз­лични виж­дания по отношение на вноса на работна ръка от трети страни. Ние сме по-скоро за това да се опитаме дър­жава, биз­нес, политици и чрез закони да съз­дадем въз­мож­ност за израс­т­ване на кадри. Раз­бираме и тях­ната нужда от работна ръка, но тук имаме някои резерви“, допълни още лидерът на БСП.

При срещата си с работодател­с­ките организации пос­тавихме акцента върху социал­ните теми, заяви Кор­нелия Нинова по време на прес­кон­ферен­цията.

Нашият ангажимент е с въз­мож­нос­тите, които имаме да под­помагаме тях­ната дей­ност в няколко посоки: намаляване на админис­т­ратив­ната тежест, ускорено въвеж­дане на елек­т­ронно управ­ление, промяна в законодател­с­т­вото в посока на трайно и неп­ротиворечащо си законодател­с­тво, категорично дъл­гос­рочно, стратегическо и планирано обвър­з­ване на образованието с икономиката“, заяви още Нинова.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие