Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерти: БСП не е статукво, без нея не може да има работещо правителство

Експерти: БСП не е статукво, без нея не може да има работещо правителство

Остава по-малко от месец до пар­ламен­тар­ните избори на 11 юли. Какви под­ходи ще изпол­з­ват пар­тиите, за да не пов­торят избор­ния резул­тат от 4 април? Отговор на този въп­рос в „Тази сут­рин“ по БТВ се опитаха да дадат политичес­кият анализатор доц. Росен Карадимов и социал­ният ант­рополог Харалан Алек­сан­д­ров.

Кон­тек­с­тът на пред­с­тоящите избори е променен. Няма го зат­варянето, високата тревож­ност и фрус­т­рация, спокойно е, икономиката е добре – обс­танов­ката е много по-ведра отп­реди, има и Европейско пър­вен­с­тво по фут­бол. Всичко това изис­ква да се промени под­хода и пар­тиите го усещат интуитивно и променят жанра и бавно от критика и протест се преминава към опит да се кон­с­т­руира позитивен раз­каз за бъдещето, какъвто е напълно въз­можен, раз­бира се“, смята Алек­сан­д­ров.

Ние стиг­нахме дотук, защото така наречените пар­тии на протеста не искаха да приз­наят очевад­ното, че БСП не е част от статук­вото през пос­лед­ните години“, заяви Карадимов.

Според него социологичес­ките проуч­вания отново показ­ват фраг­мен­тиран пар­ламент и без „изг­раж­дане на мос­тове“ и „премах­ване на раз­делител­ните линии от пар­тиите на протеста“ кабинет няма да има.

Всички трябва да си дадат смета – без БСП правител­с­тво не може да бъде със­тавено“, смята Карадимов.

Съв­сем сигурно е, че трябва да започне раз­говор, трябва да се усъвър­шен­с­тва коалицион­ната кул­турата“, комен­тира и Харалан Алек­сан­д­ров, според когото раз­делението дейс­тва в полза на статук­вото.

В пос­лед­ните месеци пар­тиите на статук­вото влизат във форма, което пос­тавя в много сложна ситуация пар­тиите на протеста заради раз­ног­ласията“, смята социал­ният ант­рополог и даде като един от примерите на изборна мобилизация ДПС, които са получили под­к­репа и в Тур­ция, и в ЕС, където са оглавили АЛДЕ.

Американ­с­ките сан­к­ции по закона „Маг­нит­ски“ със сигур­ност ще имат отражение върху пар­тиите.

Според Карадимов най-малко засег­ната е БСП.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие