Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България

Петков обяви колаборация със САЩ, за да имаме батерии

Петков обяви колаборация със САЩ, за да имаме батерии

Министър-председателят разказа, че руска ракета се взривила на 500 метра от него

Енер­гий­ната стратегия на Бъл­гария беше променена в посока на зелената тран­с­фор­мация и тука колаборацията с нашите приятели от САЩ също е много важна, да имаме въз­мож­ност да имаме най-голямата инвес­тиция на батерии, на ниво сис­темен оператор в света. Така министър-председателят Кирил Пет­ков обяви вчера бъдещите планове на правител­с­т­вото по време на биз­нес закуска организира от Американ­с­ката тър­гов­ска камара в Бъл­гария. Тема на събитието бе „Устой­чивост на тран­сат­лан­тичес­ките отношения между Бъл­гария и САЩ. Общо бъдеще чрез дивер­сификация, декар­бонизация на икономиката и здравеопаз­ване“.

Пет­ков се оказа да чете написаната му пред­варителна реч и в…

Прочети още…

Вдигат заплатите на директорите на училища

Вдигат заплатите на директорите на училища

Минимал­ната основна месечна зап­лата на дирек­тор в сред­ното образование става 1724 лв. се със задна дата от 1 април т.г., съобщи БГНЕС като се позова на инфор­мация от Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката.

Увеличението на въз­наг­раж­денията в образовател­ната сис­тема с 12,3% от началото на миналия месец вече е в сила и за ръководителите на образовател­ните инс­титуции. Повишени са и добав­ките за организация и кон­т­рол на заниманията по интереси. Ако в училището има до 10 групи, сумата става 25

Прочети още…

Иво Христов, ЕП: Войната не трябва да е повод за енергийно самоубийство на Европа

Иво Христов, ЕП: Войната не трябва да е повод за енергийно самоубийство на Европа

Вой­ната не трябва да е повод за енер­гийно самоубийс­тво на Европа. Обявихме отказ от рус­кия газ, а сега тър­сим механизми как да заобиколим соб­с­т­вените си дек­ларации, за да се впишем в новите схеми за раз­п­лащане.”

Това заяви в изказ­ването си по време на пленар­ната сесия на Европейс­кия пар­ламент в Брюк­сел Иво Хрис­тов, член на Групата на Прог­ресив­ния алианс на социалис­тите и демок­ратите в ЕП (S&D). 

Евродепутатите проведоха дебат на тема „Планът REPowerEU: Европейска солидар­ност и…

Прочети още…

Наредиха да махнат решетките от парламента

Наредиха да махнат решетките от парламента

Минис­тер­с­т­вото на кул­турата (МК) е наредило да бъдат премах­нати решет­ките на парад­ния вход на Народ­ното съб­рание. Инс­пек­тори от Главна дирек­ция „Инс­пек­торат за опаз­ване на кул­тур­ното нас­лед­с­тво“ на МК са извър­шили по сиг­нал проверка за нерег­ламен­тирана намеса по сградата на Народ­ното съб­рание, която е със статут на нед­вижима кул­турна цен­ност от национално значение, предаде БНТ. Инс­пек­торите са установили, че пос­тавените решетки са в нарушение на статута и са със­тавили протокол.

По-рано…

Прочети още…

Гьоков: Увеличението от 10% плюс 60 лева не се е случвало от години

Гьоков: Увеличението от 10% плюс 60 лева не се е случвало от години

Тези мерки не провокират инфлацията и няма да отворят „дупка” в бюджета на НОИ, увери социалният министър

Това са социални мерки, с които хората да успеят да се справят с инф­лацията. Това са мерки, това са мерки в под­к­репа на най-засеганите хора и биз­неса.

Това каза в предаването “Още от деня“ по БНТ социал­ният минис­тър Георги Гьоков по повод пред­с­тавените днес ант­к­ризисни мерки на кабинета “Пет­ков“.

“По темата пен­сии трябва да бъдем много внимателни. Това не са окон­чател­ните мерки за…

Прочети още…

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...