Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България

ПП-ДБ готвят кабинет на малцинството с премиер Асен Василев

ПП-ДБ готвят кабинет на малцинството с премиер Асен Василев

Кирил Петков отказва коалиция на ГЕРБ, чака подкрепа от Бойко Борисов

Ще пред­ложим правител­с­тво на мал­цин­с­т­вото, харес­вам Асен Василев за премиер.

Това стана ясно от думите на Кирил Пет­ков пред Нова тв.

Един­с­т­вената въз­мож­ност да имаме убедително и ясно правител­с­тво, с ясни политика, има, ако ПП-ДБ е първа, заяви в ефира на Нова телевизия съп­ред­седателя на ПП Кирил Пет­ков.

Ще има правител­с­тво, ако ние сме първи. То ще е с много ясна прог­рама от 5 точки, ще има фокус върху бъл­гар­с­кото земеделие и с приоритет върху бъл­гар­с­ките храни“, каза той.

На пети избори сме вече. Готови сме да говорим с всички за важ­ните политики“, каза той и добави, че според него е кощун­с­тво някоя пар­тия да не под­к­репи приоритети за пореден път.

Нашата…

Прочети още…

„Маркет линкс“: Не се вижда ясен победител на 2 април

„Маркет линкс“: Не се вижда ясен победител на 2 април

Не се очер­тава ясен победител на изборите към момента — това е изводът на социолозите от “Мар­кет Линкс“ след най-новото им национално проуч­ване, проведено лице в лице и онлайн.

Дан­ните показ­ват, че 23,7% от гласуващите под­к­репят коалицията “Продъл­жаваме промяната — Демок­ратична Бъл­гария“. ГЕРБ-СДС са втори с резул­тат от 22,3% от гласуващите. Раз­ликата между двете водещи фор­мации е едва 1,4 процен­тни пун­кта.

Според проуч­ването в 49-ото Народно съб­рание място имат ДПС с 13,6%, както и…

Прочети още…

Влади Въргала подкрепи референдума срещу джендър идеологията в училищата

Влади Въргала подкрепи референдума срещу джендър идеологията в училищата

Актьорът и режисьор Владис­лав Карам­филов, извес­тен като Влади Вър­гала, се срещна с граж­дани пред шат­рата на “БСП за Бъл­гария“ в Стара Загора. Пред старозагорци той обяви мотивите си против нав­лизането на “джен­дър идеологията“ в бъл­гар­с­ките училища и я определи като „провокация и агресия на дос­тойн­с­т­вото за обез­личаване на лич­ността“.

Влади Вър­гала е част от Инициатив­ния комитет за провеж­дането на референ­дум с въп­роса: “Под­к­репяте ли обучение и въз­питание на непъл­нолетни лица…

Прочети още…

Демерджиев: Не съм визирал Русия за бомбените заплахи

Демерджиев: Не съм визирал Русия за бомбените заплахи

“Говорим за хакери и за тях­ната връзка с една или друга дър­жава, пълна инфор­мация по този въп­рос ще бъде дадена когато прик­лючи раз­с­лед­ването, не съм визирал рус­ката дър­жава, скоро ще имаме категорични данни откъде идват тези зап­лахи. Има насоки, по които се работи. Работи се на територията на няколко дър­жави. Няма основание за притес­нение“.

Това заяви вчера пред жур­налисти служеб­ният минис­тър на вът­реш­ните работи Иван Демер­джиев, след като във втор­ник заяви, че водещата вер­сия за…

Прочети още…

Радев: Партиите излязоха от нормите на конституцията

Радев: Партиите излязоха от нормите на конституцията

Държавният глава отхвърли възможността бомбените заплахи да провалят изборите

Политичес­ките пар­тии, не президен­т­с­ката инс­титуция, отдавна излязоха от нор­мите на бъл­гар­с­ката кон­с­титуция със сис­тем­ния си отказ да със­тавят правител­с­тво. Време е да проявяват тази отговор­ност.“ Това заяви вчера дър­жав­ният глава Румен Радев, който комен­тира обвиненията, че е узур­пирал власт, отп­равени му от бив­шия премиер Иван Кос­тов. Радев добави: „В противен случай кон­с­титуцията казва, че президен­тът трябва да…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

150 години от рождението на Сергей Рахманинов

Софийс­ката опера и балет отбелязва с два кон­церта 150-ата годиш­нина от рож­дението на ком­позитора Сер­гей Рах­манинов. Спек­такълът e озаг­лавен …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

И агроминистърът на барикадата при протестиращите фермери

И агроминистърът на барикадата при протестиращите фермери

В знак на солидар­ност с протес­тиращите зър­ноп­роиз­водители срещу вноса на украин­ско зърно, Явор Гечев лично под­кара трак­тора, с който бе блок…

Прочети още:

Loading...