Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20012021

Брой 13, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България

Представиха сертификата за ваксинация и здравното досие

Представиха сертификата за ваксинация и здравното досие

Здравният министър за евентуални привилегии на ваксинираните – ще се реши на политическо ниво

Минис­търът на здравеопаз­ването проф. Кос­тадин Ангелов пред­с­тави сер­тификата за вак­синация срещу COVID-19, както и фун­к­ционал­ността на елек­т­рон­ното здравно досие. Докумен­тът се връчва на имунизирания при пос­тавяне на втората доза от препарата.

Всеки бъл­гар­ски граж­данин, който има елек­т­ронен под­пис, може да влезе в своето елек­т­ронно здравно досие и да раз­г­леда цялата медицин­ска инфор­мация за него, стана ясно при пред­с­тавянето на фун­к­ционал­ността на елек­т­рон­ното здравно досие, която услуга е вече дос­тъпна, съобщи Днес.дир.бг. В него се съдържа инфор­мация за елек­т­рон­ните нап­рав­ления, за оказана ден­тална помощ, елек­т­ронни рецепти, инфор­мация за…

Прочети още…

Заседание при Борисов: Заведенията може да заработят с 50% капацитет, обмислят отваряне на моловете

Заседание при Борисов: Заведенията може да заработят с 50% капацитет, обмислят отваряне на моловете

Раз­х­лаб­ване на противоепидемич­ните мерки в определени сек­тори и биз­неси бе обсъдено на работно съвещание, свикано от министър-председателя Бойко Борисов. В него учас­т­ваха членове на правител­с­т­вото и пред­с­тавители на Национал­ния оперативен щаб. Това съобщи правител­с­т­вената инфор­мационна служба. Окон­чател­ното решение за отпус­кането на мер­ките ще бъде док­лад­вано на премиера Борисов в чет­вър­тък, но при отбеляз­ване на нов ръст на заболеваемостта и сериозен натиск върху лечеб­ните заведения…

Прочети още…

Корнелия Нинова обяви национална кампания за прием на социалисти

Много се рад­вам, че има тол­кова нови желаещи, които да се присъединят към общите ни усилия за промяна на пороч­ния модел на управ­ление в Бъл­гария. Очевидно в наше лице те виж­дат въз­мож­ност това да се случи реално. Както казах и преди сед­мица – всеки, който иска промяна и е готов да работи с грижа за хората е добре дошъл“, заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова днес по време на връч­ването на елек­т­ронни член­ски карти в пар­тията на нови членове и на такива, които се връщат отново в редиците на…

Прочети още…

БСП кани партии и НПО да гарантират заедно честния вот

БСП кани партии и НПО да гарантират заедно честния вот

Промяната е възможна, но трябва да бъде гарантирана, категорична е Корнелия Нинова

“Промяната на тези избори е въз­можна, но трябва да бъде гаран­тирана. Ние, като най-голямата опозиционна пар­тия, каним всички, които искат смяна на модела на управ­ление на раз­говори — за да се организираме за провеж­дане на чес­тен вот, да успокоим бъл­гар­с­ките граж­дани, че гласът им няма да бъде отк­рад­нат, че има смисъл да гласуват и че ще имат гаранти за това“, заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова на…

Прочети още…

Фандъкова: Ние не можем да избираме фирмите така, както ни харесва

Фандъкова: Ние не можем да избираме фирмите така, както ни харесва

Мен ако ме питате, по-голямата част от фир­мите не трябва да работят изобщо, заяви кметицата. Столич­ната община не може да избира строителни фирми, които да свър­шат качес­т­вена работа, обясни кметицата Йор­данка Фан­дъкова в ефира на БНТ, след като пред­с­тави отново плана си за бюджет 2021 на София. На въп­рос за пос­тоян­ните проб­леми със завър­шени ремонти тя отбеляза, че това е недопус­тимо, но се случ­вало. Според Фан­дъкова необ­ходим бил още по-строг кон­т­рол. Пред­ложили сме с глав­ния архитект…

Прочети още…

България

Култура

Светлин Русев и Росен Миланов събират талантите си

Световно приз­нати музиканти ще свирят със Софийс­ката фил­хар­мония. На 4 фев­руари вдъх­новяващата цигулка на Свет­лин Русев и оркес­търът на Софи…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Ясен Петров започва професионалната си кариера в Торпедо (Карлово)

Ясен Петров започва професионалната си кариера в Торпедо (Карлово)

Хвърлили пъпа на внука на националния селекционер на стадион „Българска армия“

Новият селек­ционер на национал­ния отбор по фут­бол Ясен Пет­ров …

Прочети още:

Loading...

Свят

В последния ден на Тръмп в Белия дом: Вашингтон приличаше на укрепен лагер

В последния ден на Тръмп в Белия дом: Вашингтон приличаше на укрепен лагер

Отива си от властта с едва 34 процента одобрение

Вчера бе пос­лед­ният ден от ман­дата на Доналд Тръмп. Днес той отпътува от Вашин­г­тон за имение…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...