Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Гости (2) П О К А Н А

П О К А Н А

П О К А Н А

ПК „Земеделец“ с. Мок­рен на основание чл. 16 ал. 3, т. 1 от ЗК и чл. 27, ал. 1 от Устава на кооперацията и решение на УС от 13.04.2021 г. кани всички свои член-кооператори на годишно общо отчетно съб­рание, което ще се проведе на 11.05.2021. г. от 9:30 ч. в салона на читалището при след­ния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Приемане на нови член-кооператори.

Докл. Пред­седателя на Комисията по

пред­ложенията

2. Отчет на УС за годиш­ната дей­ност на кооперацията

Докл. Пред­седателя на УС

3. Одоб­ряване на годиш­ния счетоводен отчет на кооперацията и пред­ложение за пок­риване на загубата за 2020 г.

Докл. Гл. счетоводител

4. Зак­лючение на КС по отчета на УС, годиш­ния счетоводен отчет и док­лад за кон­т­рол­ната дей­ност през 2020 г.

Докл. Пред­седателя на КС

5. Освобож­даване от отговор­ност на пред­седателя на кооперацията и членовете на УС и КС

Докл. Пред­седателя на КС

6. Даване на пъл­номощия на УС за вземане на кредит при необ­ходимост и залог на кооперативно имущес­тво.

Докл. Пред­седателя на УС

7. Избор на делегати за годиш­ното отчетно съб­рание на РКС Сливен

Дакл. Пред­седателя на комисията

по пред­ложенията

При липса на кворум съб­ранието ще се проведе 1 час по-късно при същия дневен ред, независимо от броя на присъс­т­ващите, при спаз­ване на всички епидемиологични мерки и изис­к­вания.

Икономика

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...