Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря28102020

Брой 207, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

КОВИД-19 стопи парите от емигрантите с повече от 1 млрд. лв.

КОВИД-19 стопи парите от емигрантите с повече от 1 млрд. лв.

Трансферите от Италия, Испания, САЩ, Великобритания и Германия намаляват с близо 90% през второто тримесечие на 2020 г. спрямо година по-рано

От началото на 2020 г. до края на август работещите бъл­гари зад граница са изп­ратили на близ­ките и семейс­т­вата си тук 291,2 млн. евро. Това е с близо 65%, или 545 млн. евро по-малко спрямо пър­вите осем месеца на миналата година, когато преводите са били в раз­мер на 836 млн. евро, показ­ват изчис­ления на Investor.bg по данни на БНБ. Кон­к­ретно през август 2020 г. гас­тер­бай­терите са пратили 11,1 млн. евро, спрямо 91,6 млн. евро година по-рано, което е близо 90% спад. През 2020 г. най-слабият месец е април, когато емиг­ран­тите са превели 10,5 млн. евро. Това е прецедент в статис­тиката от пос­лед­ните 10

Прочети още…

Милен Велчев: Не завиждам на следващия финансов министър за заложената от властта дългова спирала

Милен Велчев: Не завиждам на следващия финансов министър за заложената от властта дългова спирала

Повишаването на раз­ходите за години нап­ред е притес­нител­ното в Бюджет 2021 за бив­шия финан­сов минис­тър Милен Вел­чев. В интер­вюто си за bTV той визира планираното увеличение на пен­сиите до 20%. „Тепърва ще се рзбере доколко е устой­чиво това повишение и какви мини ще заложи за след­ващото правител­с­тво, което и да е то. Начинът, по който се пред­лага това увеличение на пен­сиите, търпи значителни критики. Нап­ример това, че по-високите пен­сии се увеличават с много по-малък процент откол­кото нис­ките…

Прочети още…

Таванът на цената на водата ще е 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинствата в съответната административна област

Таванът на цената на водата ще е 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинствата в съответната административна област

Цената на водата няма да може да над­вишава 2,5 на сто от сред­ния месечен доход на домакин­с­т­вата в съот­вет­ната админис­т­ративна област. Лимитът се залага в новия Закон за водос­наб­дяването и канализацията (ВиК), пред­ложен от Минис­тер­с­т­вото на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото (МРРБ) за общес­т­вено обсъж­дане. Тек­с­товете са пуб­ликувани на пор­тала за общес­т­вени кон­сул­тации strategy.bg, а край­ният срок за становища е 25 ноем­ври. Пред­ложеният нов закон за ВиК е готов след некол­когодишно…

Прочети още…

През септември посещенията на чужденци се сриват

Очак­вано раз­п­рос­т­ранението на коронавируса продължи да се отразява на туризма и през сеп­тем­ври въп­реки регис­т­рираните през лятото по-ниски нива на заразяване. През месеца пътуванията на бъл­гар­ски граж­дани в чуж­бина са 555.6 хил., или с 15% под нап­равените през сеп­тем­ври 2019 година, сочат дан­ните на Национал­ния статис­тически инс­титут. В това време посещенията на чуж­денци в Бъл­гария нап­раво се сриват до 563.7 хил., или с 56.2% на годишна база. Срив има при пътуванията по всички наб­людавани…

Прочети още…

Около 250 млн. лв. са прогнозните загуби за зимния туризъм

Прог­нозираните загуби от зим­ния туризъм са около 250 млн. лв. заради корона-кризата. Това е комен­тира пред БНР икономис­тът Адриан Николов. По думите му между 60 и 80% от очак­ваните чуж­дес­т­ранни туристи няма да посетят зим­ните ни курорти през този сезон. Чуж­ден­ците са повече от половината туристи по зим­ните курорти. Отливът тази година ще доведе до наполовина по-малко приходи. Това ще се отрази предимно мес­т­ната икономика на общините, каза Адриан Николов. През 2019 приходите от нощувки от зим­ния…

Прочети още…

България

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

42-ма души са загубили бит­ката с коронавируса през пос­лед­ното денонощие. 2 243 са новите случаи при нап­равени малко над 7 600 PCR теста, кое…

Прочети още:

Loading...

Култура

Започва символично издание на фестивала в Кан

Кинофес­т­валът в Кан, който отмениха през пролетта заради пан­демията от Covid-19, организира сим­волично трид­невно мини издание с прожек­ция на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Рома отрази уволнението на треньора на ЦСКА

След­ващият съпер­ник на ЦСКА в груповата фаза на Лига Европа Рома отрази раз­дялата на клуба от “Бъл­гар­ска армия“ с досегаш­ния нас­тав­ник Стаме…

Прочети още:

Loading...

Свят

Десетте най-дразнещи постъпки за белгийците по време на епидемия

Десетте най-дразнещи постъпки за белгийците по време на епидемия

Допит­ване, пред­с­тавено в мес­тни медии, определи десетте най-дразнещи пос­тъпки за бел­гий­ците по време на епидемия, предаде БТА.

На първо място…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...