Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 78, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

Ясни правила за чуждите туристи у нас искат от бранша

Ясни правила за чуждите туристи у нас искат от бранша

Най-доброто за турис­тичес­кия бранш в момента е да отпад­нат всички ограничения за влизане в Бъл­гария. Това каза Димитър Попов, член на Асоциацията на туроператорите и турис­тичес­ките агенти, в предаването “Биз­нес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria. Той заяви, че към момента, в началото на сезона, няма нищо раз­писано, а трябва да има ясно рег­ламен­тирани правила по отношение на чуж­дес­т­ран­ните туристи, които ще прис­тигат в Бъл­гария. Попов даде пример с изис­к­ването за 10-дневна каран­тина за прис­тигащите у нас, която според него трябва да отпадне. „Няма никакво медицин­ски обос­новано пред­положение, че нап­ример един дат­чанин, който ще дойде на почивка в Слън­чев бряг, ще бъде по-опасен от един софиянец“, посочи Попов. По думите му същес­т­вуват големи…

Прочети още…

Половината от кандидатите за работа все още срещат предразсъдъци по време на интервю

Пазарът на труда в Бъл­гария продъл­жава да бъде динамичен, показва национално количес­т­вено изс­лед­ване на мар­кетин­говата аген­ция BluePoint, проведено през януари 2021 г. по поръчка на TELUS International Bulgaria. Прави впечат­ление, че е налице срав­нително висок дял от лица (около 70%), които споделят, че става все по-трудно човек да намери и започне работа. Когато говорим за специфики на пазара, една трета от анкетираните посоч­ват и наличието на пред­раз­съдъци. Двете въз­рас­тови групи, за които…

Прочети още…

Лихвите по кредитите тръгват нагоре, при депозитите ще останат на рекордно ниските си нива

Лихвите по кредитите тръгват нагоре, при депозитите ще останат на рекордно ниските си нива

Лих­вите по кредитите ще претър­пят „извес­тно повишение“ заради икономичес­кия ефект от пан­демията, докато при депозитите ще останат на рекор­дно нис­ките си нива, прог­нозира професор Стефан Пет­ранов, ръководител на катедра „Икономика“ в Стопан­с­кия факул­тет на СУ „Свети Климент Охрид­ски“. Същата прог­ноза е записана и в икономичес­кия прег­лед на БНБ, където цен­т­рал­ната банка предуп­реж­дава за затягане на кредит­ните условия. Според професор Пет­ранов оскъпяването на кредитите ще бъде плавно, тъй като…

Прочети още…

КЕВР утвърди със закъснение по-висока цена на газа от 1 април

КЕВР утвърди със закъснение по-висока цена на газа от 1 април

От “Булгаргаз“ прогнозират поскъпването на синьото гориво да продължи и през следващите месеци

Комисията за енер­гийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди със закъс­нение цената на природ­ния газ от 1 април. Тя е в раз­мер на 33,19 за мегават­час (без акциз, ДДС и такси за съх­ранение и пренос), което означава, че цената се повишава с почти 16 на сто. На 1 март КЕВР утвърди цена от 28,64 лева за мегават­час за природ­ния газ, който “Бул­гар­газ“ продава на своите клиенти. Решението на регулатора беше…

Прочети още…

България

Пак обраха инкасо автомобил в Перник

Пак обраха инкасо автомобил в Перник

Криминалисти работят по сиг­нал за грабеж в Пер­ник. По пър­воначални данни въоръжени и мас­кирани са атакували инкасо автомобил в близост до ав…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Всички английски клубове се оттеглиха от Суперлигата

Възхитително е да признаеш грешката си, а тя бе огромна, заяви шефът на УЕФА Александър Чеферин

Проек­тът за европейска Супер­лига е пред тотал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие