Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Близо 163 млн. лв. са просрочените задължения на общините

Близо 163 млн. лв. са просрочените задължения на общините

Близо 163 млн. лв. са просрочените задължения на общините

Към края на сеп­тем­ври прос­рочените задъл­жения на общините са в раз­мер на 162,7 млн. лв., показ­ват данни на Минис­тер­с­тво на финан­сите (МФ). Сумата се фор­мира от нераз­п­латени задъл­жения на 140 общини (около 53% от общия брой) Общо 125 общини завър­ш­ват третото тримесечие на 2017 г. без прос­рочени задъл­жения в бюджета. В срав­нение със същия период на миналата година намаление на прос­рочените задъл­жения отчитат 37,4% (99 общини), като общият раз­мер на реализираното от тях намаление е 57 млн. лв. 14 общини са отлич­ници, а нови 13 общини, освен вече пос­тавените в процедура по финан­сово озд­равяване, са с лоши показатели. С най-негативни тен­ден­ции по показателите за финан­сова самос­тоятел­ност, финан­сова устой­чивост и инвес­тиционна актив­ност през третото тримесечие са общините Борино, Угър­чин, Неделино, Дос­пат, Рила, Никола Коз­лево, Чер­ноочене, Бой­чиновци, Сатовча, Самуил, Белица, Батак, Антон, посоч­ват от ведом­с­т­вото. С най-добри параметри по тези показатели са общините Столична, Варна, Панагюрище, Божурище, Рад­нево, Бал­чик, Бан­ско, Несебър, Ямбол, Русе, Плевен, Родопи, Плов­див, Девня. Общините Столична, Варна, Плов­див, Бур­гас и Ямбол към третото тримесечие на 2017 г. фор­мират най-голям излишък по бюджета си.

България

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...