Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) БАБХ забрани свободната паша на домашни прасета в страната

БАБХ забрани свободната паша на домашни прасета в страната

БАБХ забрани свободната паша на домашни прасета в страната

Със заповед РД 112005 на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция за безопас­ност на храните проф. д-р Пас­кал Желяз­ков от 10 октом­ври на територията на цялата страна се заб­ранява свобод­ното пасищно отг­леж­дане на домашни свине, включително на породата „източ­нобал­кан­ска свиня”, и тех­ните кръс­тоски, за да не се допуска кон­тект с диви свине. Заб­ранява се и организирането и провеж­дането на пазари и изложби за свине. Поводът е поред­ното огнище на африкан­ска чума на свинете, отк­рито в стопан­с­тво с 86 източ­нобал­кан­ски свине в Смядово, област Шумен. Живот­ните във фер­мата ще бъдат умър­т­вени по хуманен начин. В 3-километровата зона около обекта влиза само Смядово, като се пред­вижда там да бъдат умър­т­вени всички домашни прасета и да се въведе строг кон­т­рол върху движението на животни. Соб­с­т­вениците на умър­т­вените свине ще бъдат обез­щетени по официал­ния ред. В десет­километ­ровата зона около фер­мата влизат селата Къл­ново, Янково, Бял бряг, Веселиново, Алек­сан­д­рово от община Смядово, с. Иван­ски от община Шумен и селата Златар и Суха река от община Велики Прес­лав. В тази зона е наредено преб­рояване на домаш­ните прасета и живот­новъд­ните обекти с цел актуализиране на дан­ните, както и вземане на двойни проби от домаш­ните свине за АЧС. Това не е пър­вият случай на огнище на АЧС при източ­нобал­кан­ски свине в Смядово — в края на август вирусът бе отк­рит в друго стопан­с­тво със 103 животни на територията на града. В района на Шумен е отк­рита и заразена с АЧС дива свиня, става ясно от друга заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на БАБХ. Обявена е 200-километрова инфек­тирана зона, раз­делена на 3 под­зони, в които в раз­лична степен ще бъдат раз­решен дей­ности като лов, дър­водобив и туризъм.

България

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие