Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Корнелия Нинова за бюджета на ДОО: Управляващите предлагат дефицит или геноцид!

Корнелия Нинова за бюджета на ДОО: Управляващите предлагат дефицит или геноцид!

Корнелия Нинова за бюджета на ДОО: Управляващите предлагат дефицит или геноцид!

Ние настояваме за аргументирано и справедливо решение за пенсионерите, заяви от парламентарната трибуна лидерът на БСП

От ПГ на „БСП за Бъл­гария“ правим пред­ложение в Бюджета на ДОО — за преиз­чис­ляване на всички пен­сии. Аз съм сигурна, че няма среща на нито един от нас, независимо от коя политическа пар­тия сме, на която пен­сионери да не са ни питали кога ще им бъдат увеличени пен­сиите. Този въп­рос няма пар­тиен цвят.$ Това заяви пред­седателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Кор­нелия Нинова в Народ­ното съб­рание. По думите й сериозна тема за раз­говор е народ­ните пред­с­тавители да отговорят на всички въз­рас­тни хора, които очак­ват решение за подоб­ряване на стан­дарта им на живот. „Не може да се живее с 200 или 300 лева. И вие го знаете. Значи трябва да дадем решение на въп­роса. Ние пред­лагаме преиз­чис­ляване на пен­сиите с нов сред­ноосигурителен доход – нещо, което вече е правено от нас през 2008 година“, уточни още Нинова. Тя под­черта, че пред­ложението е обмис­лено, разумно и е съоб­разено с дохода за 2016 г., за да не се срине финан­совата стабил­ност, да се гаран­тира сигур­ността на бюджета на ДОО и да няма сериозен дефицит. „Ще се позова на думите на министър-председателя, който казва, че имаме сериозен ръст в икономиката – и в БВП. Значи ние, работещите, всяка година произ­веж­даме повече и БВП се увеличава. Той казва, че без­работицата е рекор­дно ниска – следователно мак­симален брой бъл­гари работим и си внасяме осигуров­ките. Казва, че имаме рекор­ден излишък — още един приход за увеличаване на пен­сиите. Тогава защо не искате преиз­чис­ляване на пен­сиите?“ По думите й управ­ляващите се оправ­дават, че няма сред­с­тва за увеличението. От левицата обаче пред­лагат парите да дой­дат от увеличаване на мак­симал­ния осигурителен доход, от излишък и от още едно място. „Уважаеми управ­ляващи, къде са 10-те милиарда от Сребър­ния фонд? Когато беше съз­даден, по прог­нози, днес в него тряб­ваше да има 10 милиарда лева, и те тряб­ваше да бъдат буфер в пен­сион­ната сис­тема. Сега там има между 2 и 3 милиарда. А днес говорим за 1 милиард, нужни за преиз­чис­ляване на пен­сии. Къде са парите?“, попита Нинова. Тя бе категорична, че има пари, но е важно каква цел си пос­тавяш, какъв избор правиш, какъв проб­лем искаш да решиш. „Вие пос­тавяте избора така – дефицит в НОИ или геноцид на тези близо 2 милиона бъл­гари. Между избора дефицит или геноцид, ние пред­лагаме трети – разумно финан­сово, аргумен­тирано бюджетно и справед­ливо решение за тези, които са дали целия си живот за градежа на Бъл­гария и на които днес дъл­жим най-малко това“, зак­лючи Нинова.

България

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...