Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Не 109 тона, а 544 тона полско заразено пилешко със салмонела са влезли у нас

Не 109 тона, а 544 тона полско заразено пилешко със салмонела са влезли у нас

Не 109 тона, а 544 тона полско заразено пилешко със салмонела са влезли у нас

Общо 544 тона охладено пилешко месо е внесъл у нас пол­с­кият произ­водител, в чиито продукти е установено наличие на бак­терии на сал­монела. 109 т от месото са иззети от кон­т­рол­ните органи след нотификации по линия на европейс­кото сът­руд­ничес­тво. Не е ясно колко от тези 544 т са били заразени, съобщи земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева пред жур­налисти. Минис­търът заяви, че не същес­т­вува риск за здравето на пот­ребителите, тъй като вносът от Полша е бил насочен към преработ­ватели, а месото не е опасно след тер­мична обработка. Нито един килог­рам от това месо не е продадено в мрежата, увери минис­търът. БАБХ не е уведомила вед­нага общес­т­веността за наличието на заразено месо, защото когато то не е насочено към магазинна продажба, аген­цията няма задъл­жението да инфор­мира за това. Десис­лава Танева е раз­поредила оттук нататък да се дава глас­ност на подобни случаи дори когато не касаят внос на храни за дирек­тна кон­сумация. От март досега страната ни е получила 17 нотификации за заразено пилешко месо от Полша. 15 от сиг­налите касаят един и същ произ­водител. Затова неговата продук­ция ще бъде прег­леж­дана от кон­т­рол­ните органи при бъдещ внос. Произ­водителят е изнасял месо за поне 7 европейски дър­жави, каза още Танева. Нямаме право да съоб­щим името на произ­водителя и кой е закупил неговата стока, добави минис­търът. Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните не е оповес­тила пуб­лично 135 доказани случая на опасни храни — със сал­монелоза — на бъл­гар­с­кия пазар в рам­ките на 2019 година. За наличието им призна проф. Христо Дас­калов, дирек­тор на Национал­ния цен­тър по безопас­ност на храните, пред Нова тв. Интер­вюто с него и д-р Сер­гей Иванов, екс­перт по качес­тво и безопас­ност на храните от асоциация “Активни пот­ребители“, бе по повод предуп­реж­дението от Полша за влезли на бъл­гар­с­кия пазар 109 тона пилешко със сал­монелоза. След оповес­тяването от пол­с­ката страна се оказа, че количес­т­вото опасна храна със сал­монелоза, влязло в Бъл­гария за годината, е много повече. За предиш­ните случаи нямаше пуб­лично оповес­тяване от БАБХ. Според проф. Дас­калов това, че инфор­мацията е налична в док­лади, е дос­татъчно и не е необ­ходимо пуб­лично оповес­тявание за наличието на опасни храни на пазара

България

Култура

„Пор­тал на два свята“ — Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Порт…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Потен­циалът на нашия отбор е много по-голям, заяви Херо

Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потен­циалът на водения от него тим е много по-голям. „Сигурно раз­ликата с Лев­ски отп­реди …

Прочети още:

Loading...

Свят

Кървави сблъсъци в Беларус при протестите след изборите

Кър­вави сблъсъци в Беларус при протес­тите след изборите

Опозиционната лидерка Светлана Тихановска пристигна в Литва, след като е била задържана в в Минск за седем часа

Най-малко един човек е загина…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...