Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Европа е изпратила 2019 г. със срив в индустриалното производство

Европа е изпратила 2019 г. със срив в индустриалното производство

Европа е изпратила 2019 г. със срив в индустриалното производство

През декем­ври 2019-а година индус­т­риал­ното произ­вод­с­тво в еврозоната, в целия ЕС и в Бъл­гария включително отбеляза доста силен спад, показ­ват данни на Еврос­тат. Произ­вод­с­т­вото в рам­ките на еврозоната се понижи с 2,1% при очак­вания за спад с 1,6% и след негова стаг­нация през ноем­ври (низ­ходяща ревизия от предишна оценка за слабо повишение с 0,2%) и след понижение с 0,9% през октом­ври. Спрямо година по-рано произ­вод­с­т­вото в еврозоната се понижи през декем­ври с 4,1% след спад с 1,7% през ноем­ври (низ­ходяща ревизия от понижение с 1,5%) и очак­вания за доста по-скромно понижение с 2,5%. Произ­вод­с­т­вото на годишна база в региона на един­ната валута нарасна за пос­ледно през далеч­ния ноем­ври 2018-а година. Произ­вод­с­т­вото в ЕС спадна през декем­ври с 1,7% след понижение с 0,2% през ноем­ври и с 0,7% през октом­ври, като на годишна база индус­т­риал­ното произ­вод­с­тво се сви с цели 3,6% след спад с 1,4% месец по-рано. Според дан­ните на Еврос­тат индус­т­риал­ното произ­вод­с­тво в Бъл­гария пък се сви през декем­ври с 1,8% след понижение с 1,3% през ноем­ври и рас­теж с 0,9% през октом­ври, като девет страни членки на ЕС отчетоха по-големи понижения в произ­вод­с­т­вения сек­тор. Това рязко понижаване на произ­вод­с­т­вото в нашата страна пос­тавя под въп­рос индикациите за негово въз­с­тановяване в началото на отминалата есен. На годишна база промиш­леното произ­вод­с­тво в Бъл­гария се сви през декем­ври с 1,5% (най-силен спад от 6 месеца насам) след понижение с 0,2% през ноем­ври, излизайки за втори пореден месец на негативна територия за пръв път от юли — август 2019 година. В същото време промиш­леното произ­вод­с­тво в нашата страна се понижи на годишна база с 0,1% (след рас­теж от 1,6% през ноем­ври) главно в резул­тат на спад с цели 32,4% при произ­вод­с­т­вото на тютюневи изделия, със 17,1% при ремонта и мон­тажа на машини и оборуд­ване, спад с 16,1% при произ­вод­с­т­вото на основни фар­мацев­тични продукти и фар­мацев­тични препарати и с 14,1% на машини и оборуд­ване. От друга страна, произ­вод­с­т­вото на елек­т­роенер­гия и газ се понижи в края на миналата година с 9,3% (спрямо декем­ври 2018-а), докато добив­ното произ­вод­с­тво нарасна с 4,6%.

България

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...