Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Властта призна: Заразата може да е катастрофална за икономиката ни

Властта призна: Заразата може да е катастрофална за икономиката ни

Властта призна: Заразата може да е катастрофална за икономиката ни

Същес­т­вуват въз­можни сценарии от умерена рецесия до „катас­т­рофални“ пос­ледици за бъл­гар­с­ката икономика, заяви вицеп­ремиерът на Бъл­гария Томис­лав Дон­чев пред БНР, позовавайки се на раз­лич­ните икономически прог­нози. Той под­черта въз­мож­ността на страната ни да генер­рира допъл­нителен дълг, с който да помогне на икономиката си за справяне с кризата около раз­п­рос­т­ранението на коронавируса. „Бъдещето ще покаже в какъв раз­мер. Имаме буфер, който можем да пол­з­ваме засега. Досега сме преп­рог­рамирали 600 млн. лева, а при нужда имаме въз­мож­ност да реагираме с още около 500 млн. лева, без да предиз­вик­ваме щети“, изтъкна Дон­чев. По неговите думи правител­с­т­вото е отговорно, когато раз­п­ределя парите на бъл­гар­с­ките граж­дани, да го прави отговорно. Схемата за под­помагане е 60 на 40, под­черта още вицеп­ремиерът. „Дър­жавата не може да влезе във всяка брънка на икономиката и да плати. Схемата, която пред­лагаме, ще работи, тя е алтер­натива на това работодателят да освободи работ­ниците. Това е стимул работодателите да съх­ранят работ­ниците си и след края на кризата те да започ­нат да работят на пълни обороти. Мис­лим за работодателя, но най-вече за работ­ника“, изтъкна Дон­чев. Тек­с­тът пред­с­тои да бъде раз­работен детайлно и този понедел­ник може да бъде гласуван от Минис­тер­ски съвет. Бъл­гар­с­кото правител­с­тво следи пос­тоянно мер­ките, налагани от другите дър­жави и черпи примери от тях. „За раз­лика от други дър­жави ние нямаме въз­мож­ност да печатаме пари и не сме в еврозоната, за да се пол­з­ваме с по-силна вън­шна под­к­репа“, изтъкна вицеп­ремиерът. Раз­ходите по мер­ките може да дос­тигне един милиард лева на пър­вия етап, посочи още той. „Не може да се прог­нозира точно колко дълго ще продължи тази криза, но щетите върху икономиката няма да се изчер­пят с щетите по време на каран­тината. Те ще са по-големи, след като тя премине, затова трябва да бъдем внимателни. Лип­сва отговор на основ­ния въп­рос– колко време ще се задържи тази ситуация. Може да допус­нем, че ще е три месеца, по аналог с Китай, но нямаме гаран­ции, че това ще е така“, заяви Дон­чев. Той добави, че автоматична под­к­репа от дър­жавата ще получи биз­несът, който страда от въведените ограничения по време на каран­тината — рес­торанти, заведения, услуги.

България

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...