Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Проф. Гарабед Минасян: Плоският данък не изпълни очакванията

Проф. Гарабед Минасян: Плоският данък не изпълни очакванията

Икономис­тът проф. Гарабед Минасян от БАН е категоричен, че плос­кият данък не е изпъл­нил заложените цели. Той припомни вчера пред БНР, че данъкът е в сила у нас от началото на 2009-а година, но е под­ложен на много критики, защото не е изпъл­нил очак­ванията, с които е бил натоварен — че инвес­титорите ще бъдат склонни да увеличат инвес­тициите си у нас и това ще се отрази върху благосъс­тоянието на хората, както и че ще се увеличи събираемостта на данъците. Въп­росът отдавна е на дневен ред, но не предиз­виква дис­кусия сред управ­ляващите, защото данъкът е лесен за събиране и е по-удобен за админис­т­рацията на финан­совото минис­тер­с­тво. Събираемостта на данъците и пос­тъп­ленията в дър­жав­ния бюджет у нас обаче са „на едно от най-ниските рав­нища в Европейс­кия съюз“, под­черта той: „Същев­ременно имаме нужда от пуб­лични инвес­тиции. Цялата страна се задъхва от недос­тиг на пуб­лични инвес­тиции“, каза той и посочи като пример лип­сата на нови бол­нични заведения. През пос­лед­ните 10 години неп­рекъс­нато се увеличава и социал­ното раз­с­лоение у нас. Една от причините за него е данъч­ната сис­тема: „Еврос­тат оценява степента на неравен­с­тво и социално раз­с­лоение преди данъчно облагане и след данъчно облагане. Съпос­тавянето на тези два измерителя показва, че нашата данъчна сис­тема не спомага за на намаляване на неравен­с­т­вото в общес­т­вото, а съдейс­тва за увеличаването му. Това е една от причините, поради която цялата архаична данъчна сис­тема следва да се преос­мисли“. Според Минасян цялата сис­тема трябва да бъде прераз­г­ледана, а „откъс­лечни изменения“ като на ДДС за рес­торан­тьорите са „много повече хаотични, откол­кото добре замис­лени“ и „въобще не са препоръчителни“. Финан­сис­тът Емил Хър­сев обаче е на мнение, че плос­кият данък не бива да бъде променян, въвеж­дането на прог­ресив­ния данък „до нищо няма да доведе“.

България

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...