Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет07082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) ЕС може ди ни „притисне“ да се откажем от АЕЦ „Белене”

ЕС може ди ни „притисне“ да се откажем от АЕЦ „Белене”

ЕС може ди ни „притисне“ да се откажем от АЕЦ „Белене”

Най-рано след две години и половина може да започне строител­с­т­вото на АЕЦ „Белене“, заяви пред­седателят на Бъл­гар­ски атомен форум (Булатом) Богомил Ман­чев в ефира на bTV. Той категорично заяви, че същес­т­вува въз­мож­ност Европейс­кият съюз (ЕС) да „притисне“ Бъл­гария да се откаже от строежа на „Белене“, но страната е способна да докаже правата си по изг­раж­дането на проекта. Според Ман­чев основ­ната причина за бав­ния процес по отношение на реализирането на проекта е политичес­кият живот в страната, който „винаги е пречел на икономичес­кото раз­витие“. Пред­седателят на Булатом под­черта, че за започ­ване на строежа на цен­т­ралата, тех­ничес­кият проект трябва да бъде одоб­рен от Аген­цията за ядрено регулиране (АЯР). По думите на Ман­чев тех­ничес­кият проект трябва да се лицен­зира, като той е минал всич­ките необ­ходими ревизии и е готов за под­пис. „Съз­дателят на проекта, т.е. рус­ката страна, по искане на НЕК, която е соб­с­т­веник на проекта, е необ­ходимо да нап­рави анализ на изменените нор­мативи, които са валидни към днешна дата в европейс­ката общ­ност и да напише кой е валиден и кой не е. Това трябва да бъде прието от нашия ядрен регулатор , а не от европейс­кия“, каза още Ман­чев. Той добави, че ако им сериозни изменения в нор­матив­ната уредба, които трябва да бъде преработ­вани, значи този проект има проб­лем. Ако няма, АЯР под­писва лиценза и казва тези неща, които трябва да се поп­равят при изгот­вяне на работен проект — трябва да се случи по този график и се получава лиценз. Това не може да забави евен­туал­ното започ­ване на строител­с­т­вото, става ясно от думите на екс­перта. Прог­ноз­ната цена от 910 млрд. лв. за изг­раж­дането на новата атомна цен­т­рала ще си остане същата, изтъкна още Ман­чев. Той обясни, че проек­тът би могъл да се оскъпи от закупуването на ядрени мощ­ности, как­вито обаче ние вече имаме.

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...