Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Десислава Танева обяви колко става бюджетът на земеделците

Десислава Танева обяви колко става бюджетът на земеделците

Десислава Танева обяви колко става бюджетът на земеделците

Ще предос­тавим на бъл­гар­с­ките земедел­ски произ­водители 106 млн. лева бюджет, раз­кри по време на брифинг земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева. Планираме да се раз­п­латим преди 16 октом­ври, уточни тя. На прак­тика в годишен план прик­люч­ваме темата за под­помагането в условията на COVID-19 и на извън­редна ситуация, посочи Танева. Когато се наложи каран­тината и се зат­вориха пазарите, ние пред­п­риехме поредица от мерки по отношение на осигуряването на нор­мал­ната работа на земедел­с­ките произ­водители. За нас най-важното беше в началото на март да осигурим процеса на произ­вод­с­т­вото и се справихме успешно с това. Второ, пред­п­риехме раз­лични решения по отношение на кон­т­рола на внос­ната земедел­ска продук­ция от трети страни. С това за първи път БАБХ на прак­тика работеше на 100-процентова извадка, каза още Танева. Тя посочи, че имало категорична гаран­ция за качес­т­вото на плодовете и зелен­чуците. Започ­нахме да говорим още март месец за финан­сова под­к­репа. Всички въз­мож­ности, които ни предос­тави ЕК едно по едно започ­нахме да изпол­з­ваме, заяви Танева. Минис­търът припомни, че по инициатива на Бъл­гария се е дало право на страните-членки да нап­равят изменение на прог­рамите си за раз­витие на сел­с­ките райони и да под­к­репят сек­тора за загуби от коронавируса.

България

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...