Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Събития

Събития

1716 г. – 40-хилядна авс­т­рийска армия начело с принц Йожен Савойски раз­г­ромява 150-хилядната тур­ска войска на паша Дар­над Али в бит­ката при Петер­вар­дайн. • 1914 г. – В Клив­ланд (Охайо, САЩ) са въведени пър­вите светофари. • 1946 г. – На прохода Хаин­боаз започ­ват работа 2000 младежи от пър­вата национална младежка строителна бригада Георги Димит­ров, което е начало на бригадир­с­кото движение в Народна репуб­лика Бъл­гария. • 1962 г. – Нел­сън Ман­дела е арес­туван от влас­тите в ЮАР и остава задър­жан до 1990 година. • 2010 г. – Случва се Миньор­с­ката авария в Копиано, при която 33 чилийски миньори са зат­рупани на 700 m под земята. Родени • 1844 г. – Иля Репин, руски худож­ник • 1850 г. – Ги дьо Мопасан, френ­ски писател • 1905 г. – Артьом Микоян, руски авиокон­с­т­рук­тор • 1906 г. – Василий Леон­тиев, руски икономист, Нобелов лауреат  • 1930 г. – Нийл Арм­с­т­ронг, американ­ски аст­ронавт • 1968 г. – Марин Льо Пен, френ­ски политик и лидер на националис­тите • Починали • 1895 г. – Фрид­рих Енгелс, нем­ски философ • 1924 г. – Теодор Теодоров, министър-председател на Бъл­гария  • 1962 г. – Мерилин Монро, американ­ска акт­риса • 1984 г. – Ричард Бър­тън, британ­ски актьор • 1998 г. – Тодор Жив­ков, бъл­гар­ски антифашист, политик и дър­жав­ник, бивш кмет на София, сек­ретар на ЦК на БКП и член на Полит­бюро, дъл­гогодишен първи и генерален сек­ретар на ЦК на БКП (19541989), пред­седател на Минис­тер­с­кия съвет (19621971) и на Дър­жав­ния съвет на НР Бъл­гария от 19711989 г. По негово време Бъл­гария дос­тига пика на своето социално и икономическо раз­витие – 27-о място в класацията на ООН за раз­витие, прев­ръща се в кос­мическа дър­жава, раз­вива соб­с­т­вена елек­т­роника и ядрена енер­гетика, дос­тига население от 9 милиона човека, както и духовен и пат­риотичен апогей, свър­зан с чес­т­ването на 1300-години от съз­даването на бъл­гар­с­ката дър­жава.

България

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...