Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Д-р Иван Маджаров: Не всички на първа линия получават помощ от държавата

Д-р Иван Маджаров: Не всички на първа линия получават помощ от държавата

Д-р Иван Маджаров: Не всички на първа линия получават помощ от държавата

50% от медиците са психически изтощени, национално проучване на Българския лекарски съюз

От началото на кризата не всички, които работят на първа линия, получават помощ от дър­жавата, предуп­реди пред БНТ д-р Иван Маджаров, пред­седател на Бъл­гар­с­кия лекар съюз. Излиза се с тезата, че ръководителят подава списъка, но той прави списъка по критерии. Би тряб­вало да се добавят пари, призова Маджаров. По думите му бол­ниците са получили 16% по-малко приходи спрямо миналата година, като цитира данни от минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването. Има раз­говори с минис­тър Ангелов, за да се обърне тен­ден­цията за спад. Д-р Маджаров цитира данни от изс­лед­ване по поръчка на БЛС, според което всеки чет­върти лекар в Бъл­гария страда от високо кръвно. Медиците у нас страдат в по-голяма степен от хронични заболявания в срав­нение със работещите в другите сфери, комен­тира здрав­ният сайт Клиника.бг. 47% от лекарите каз­ват, че изпит­ват психическо изтощение на работа, сочат изводите от национално проуч­ване на Бъл­гар­с­кия лекар­ски съюз (БЛС) — “Здравни проб­леми сред работещото население и лекар­с­кото със­ловие“. В проуч­ването, нап­равено от социологическа аген­ция „Тренд“, са учас­т­вали над 1000 лекари от цялата страна и 1207 души, заети в други сфери. Анкетата е пър­вата по рода си от десетилетия, обяс­няват от БЛС. Медиците, които отговарят, че изпит­ват психическа умора, са 47 на сто от запитаните. За срав­нение, 36 на сто работещите друго, дек­ларират психическо изтощение. Дан­ните показ­ват още, че проб­лемът е най-голям при лекарите между 40 и 60 години, като по-високи са стой­нос­тите при жените. Групата лекари между 40 и 60 години също така работят най-много часове. Медиците с над 60 часа труд сед­мично са и близо 6 пъти повече в срав­нение с хората, раз­виващи се в други професии. 26 на сто от медиците у нас страдат от хипер­тония, показ­ват резул­татите от национал­ното изс­лед­ване. За срав­нение, хипер­тония имат 15% сред работещите в други сек­тори у нас. Подобна е ситуацията и със заболяванията на щитовид­ната жлеза. 11% от лекарите имат и други хронични заболявания, докато при работещото население това са само 2%. Дан­ните показ­ват, че и в двете изс­лед­вани групи заболеваемостта има пряка връзка с въз­растта. Тревожни са резул­татите, свър­зани с агресията, отбеляз­ват от със­лов­ната организация. Всеки втори лекар е бил жер­тва на вер­бална агресия по време на работа — 48%. Всички останали професии са се сблъс­к­вали с агресията в далеч по-малки мащаби — 17%. За физическа агресия споделят 7 на сто от лекарите, като за останалите професии този процент е два пъти по-малък – 3%.

България

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...