Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Ще помогне ли на туристическия сектор новата държавна инжекция?

Ще помогне ли на туристическия сектор новата държавна инжекция?

Ще помогне ли на туристическия сектор новата държавна инжекция?

“Хоризонт 2020“ е програма с възможности, които България не използва, твърди доц. д-р Боян Жеков, заместник-декан в УниБИТ

Насоч­ването на 10 млн. лв. от оперативна прог­рама “Иновации и кон­курен­тос­пособ­ност“ в под­к­репа на туризма е хубава идея, но е странно, че това ще се случи чрез тази прог­рама. Важно е целият биз­нес да претърпи тран­с­фор­мация, е съветът на доц. д-р Боян Жеков, заместник-декан в УниБИТ (Универ­ситет по биб­лиотекоз­нание и инфор­мационни тех­нологии) по науч­ната дей­ност и меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво пред телевизия „Блумърг ТВ Бъл­гария”. Раз­говорът трябва да е по-ясен – пари срещу реформи и повече дигитализация в сек­тора и админис­т­рацията, комен­тира доц. д-р Жеков. Част от парите за иновации да пок­рият загуби в туризма – това е лош сиг­нал и включва желанието за бързо преодоляване на искания “от улицата“, каза още той. В момента тече общес­т­вено обсъж­дане, но не чувам мнения на бъдещата Аген­ция по иновации относно за стратегията за висше образование. Науката лип­сва. Трябва да се изг­ради синер­гия между науката, биз­неса и иновациите, твърди гос­тът. По отношение на приоритетите в иновациите за след­ващия рам­ков период от 2021 до 2027 г. Жеков изтъкна, че трябва да се повишат сред­с­т­вата за тях. Дър­жавата трябва да води диалог с биз­неса. И трябва да има рав­нопос­тавеност между бюджет­ните и биз­нес парите за иновациите, смята той. Важно е иновацията да има пазарна стой­ност и да се капитализира бързо, допълни гос­тът. Според доц. д-р Боян Жеков “Хоризонт 2020“ е прог­рама с въз­мож­ности, които Бъл­гария не изпол­зва. По думите му няма промяна в механизма, по който могат да бъдат взети тези пари.

България

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...