Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет01102020

Брой 188, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67136 BGN1 GBP = 2.15014 BGN1 CHF = 1.81179 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава се очаква да започне и приемът на заяв­ления, съоб­щиха за Синор.бг от ведом­с­т­вото. Самите указания за това кредитиране ще бъдат одоб­рени на днеш­ното заседание на управител­ния съвет на фонда. Ще припом­ним, че това кредитиране ще бъде целево, а не с гаран­ции от бъдещите суб­сидии по дирек­т­ните плащания за 2021 г., как­вито бяха изис­к­ванията за произ­водителите на оран­жерийни домати и крас­тавици. След като през пролетта на тази година само 16 соб­с­т­веници на оран­жерии са се въз­пол­з­вали от въз­мож­ността да получат нис­колих­вени заеми от фонд „Земеделие” срещу бъдещи суб­сидии, на пос­лед­ното си заседание на 27 юли управител­ният съвет пренасочи 15 млн. лв. от пред­варително заделения 30-милионен бюджет за кредитиране на зър­ноп­роиз­водителите за есен­ната сеитба, пояс­ниха от фонда, след като произ­водители на плодове и зелен­чуци поис­каха обяс­нение къде е отишъл ресур­сът от 30 милиона, който беше заделен за тях още на 30 март тази година. След като през пролетта на тази година мал­цина соб­с­т­веници на оран­жерии са поис­кали подобни заеми, то към този момент фон­дът е отпус­нал заеми само за 230 хил. лв. Общо подадените заяв­ления от 15-те фер­мери са били с искания за близо 550 000 лв. Причините са елемен­тарни, не може да гаран­тират заемите си със бъдещи суб­сидии, при положение, че и без това са ощетени при европод­помагането. С решението си от миналата сед­мица фон­дът реши ресур­сът от 15 млн. лв. да се ориен­тира за целево кредитиране за покупка на минерални торове и семена за есен­ната сеитба, както и за изпол­з­ване на неокон­чателно сер­тифицирани соб­с­т­вени семена за произ­вод­с­тво на пшеница, реколта 2021 г. От фонда обяс­ниха, че кредитирането за оран­жериите и за сеит­бата било раз­лично, защото самите бран­шови асоциации били подали исканията си в агроминис­тер­с­т­вото по този начин. Тепърва ще се решава как да се пренасоч­ват останалите малко над 14 млн. лв. и дали ще отидат за плодове и зелен­чуци.

България

Култура

НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА 2020 В СОФИЯ

Съв­ременна литература, интересни места, извес­тни лица: такава е НОЩТА НА ЛИТЕРАТУРАТА, която запоз­нава широката пуб­лика с откъси от прои…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Цветана Пирон­кова вече премина границата от впечат­ляващите 5 милиона долара, спечелени от наг­радни фон­дове през професионал­ната си кариера. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Бивша македонска министърка е в затвора заради мерцедес за 600 000 евро

Гор­дана Янкулоска, бивша минис­търка на вът­реш­ните работи в Северна Македония, влезе в жен­с­кото отделение на скоп­с­кия зат­вор Идризово. Тя беш…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...