Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет01102020

Брой 188, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67136 BGN1 GBP = 2.15014 BGN1 CHF = 1.81179 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) И Дянков критикува властта: Няма мерки за защита на работните места

И Дянков критикува властта: Няма мерки за защита на работните места

Трябва да сме готови за социално много тежка есен и много тежка зима, дори без протес­тите. Ако няма силна социална политика сега, кризата ще е много, много по-тежка, откол­кото видяхме пролетта, защото хората нямат резерви. За това предуп­реди в интервю за БНР бив­шият финан­сов минис­тър Симеон Дян­ков. По думите му не се вижда, че Сачева е социален минис­тър. Сега по думите му е момен­тът, вместо да се дава на всички по един и същ начин, да се мисли за специфична регионална политика. „Вместо на всички на кал­пак да се дава, както беше 60/40, отсега трябва да се мисли на кой с предим­с­тво, по региони и по сек­тори“, категоричен е бив­шият финан­сов минис­тър. „Това е такава голяма криза, че кол­кото по-рано можем да под­помог­нем по-слабите социално и други сек­тори, тол­кова по-добре.“ Не може да гледаме само съв­купно. Необ­ходима е регионална политика, отбеляза Симеон Дян­ков. Дян­ков съветва властта да работи в две насоки – големите общес­т­вени поръчки да станат малки и да се фокусират върху мал­ките фирми и нап­ример вместо да се строят магис­т­рали, да се строят тротоари в градовете, защото това се прави с повече работна ръка. И второ — да се дава там, където е най-необходимо и то преди тази необ­ходимост да изникне, категоричен е той. Голяма част от мер­ките обаче напълно лип­с­ват – това са мер­ките за защита на работ­ните места, под­черта бив­шият минис­тър. „Изненадан съм, че правител­с­т­вото не върви натам.“ “Досега са изпол­з­вани под 60 милиона лева за мяр­ката 60/40, а се говореше за над милиард. Това е доста малко след 5 месеца криза“, заяви Дян­ков. Лип­сва социален анализ в кои региони на страната и в кои сек­тори пред­с­тои голяма без­работица, под­черта още Симеон Дян­ков. Дян­ков е на мнение, че имаме дос­татъчно добре под­гот­вени екс­перти в социал­ната сфера и ако управ­ляващите не знаят какво да пред­п­риемат, то могат да изпол­з­ват чуж­дия опит. Румъния нап­ример днес е приела пакет с регионални мерки. Като антик­ризисна мярка той вижда вдигането на прага за ДДС. В момента задъл­жител­ният праг е 50 хиляди. За да се помогне на мал­кия биз­нес да върти оборот, може да се вдигне на 75 или на 100 хиляди, съветва бив­шият финан­сов минис­тър. 

България

Култура

НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА 2020 В СОФИЯ

Съв­ременна литература, интересни места, извес­тни лица: такава е НОЩТА НА ЛИТЕРАТУРАТА, която запоз­нава широката пуб­лика с откъси от прои…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Цветана Пирон­кова вече премина границата от впечат­ляващите 5 милиона долара, спечелени от наг­радни фон­дове през професионал­ната си кариера. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Бивша македонска министърка е в затвора заради мерцедес за 600 000 евро

Гор­дана Янкулоска, бивша минис­търка на вът­реш­ните работи в Северна Македония, влезе в жен­с­кото отделение на скоп­с­кия зат­вор Идризово. Тя беш…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...