Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет01102020

Брой 188, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.14373 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) С 20 милиона тона пшеница по-малко в ЕС през тази година

С 20 милиона тона пшеница по-малко в ЕС през тази година

С 20 милиона тона пшеница по-малко в ЕС през тази година

Вчера вечерта Минис­тер­с­т­вото на земеделието на САЩ  оповести редов­ния си месечен док­лад за със­тоянието на глобал­ния зър­нен баланс, съобщи sinor.bg. Една от големите новини в раз­дела за пшеницата е поред­ното редуциране на прог­нозата за новата реколта в Евросъюза (ЕС27 + Великоб­ритания) през 2020/21 г. Този път прог­ноз­ната летва е свалена с 4 млн.т, от 139,5 млн.т до 135,5 млн.т, а това е с 19,5 млн.т по-малко спрямо количес­т­вото ожънато пред­ход­ния сезон и с 14,2 млн. т (с 10 на сто) под сред­ното пет­годишно рав­нище. Служ­бата за вън­ш­ните пазари оценява сред­ния добив от пшеница в Общ­ността през новия сезон на 5,47 тона от хек­тар, което е с 1 процент по-малко от очак­ваното през юли и с 8% спад спрямо 2019/20 г. Анализаторите комен­тират, че коригирането на юлс­ката прог­ноза се наложи заради влошената ситуация във Фран­ция, където порой­ните дъж­дове ком­п­рометираха есен­ната сеитба. С 800 хил. тона в срав­нение с юлс­кия док­лад на USDA e влошена и оцен­ката за произ­вод­с­т­вото на пшеница в Гер­мания — до 20,9 млн.т. Основен фак­тор за корек­цията там е сухото и горещо време. Заради сушата, общо с 1 млн.т е редуцирана и оцен­ката за произ­вод­с­т­вото на пшеница в Румъния и Бъл­гария. Намалената прог­ноза за произ­вод­с­т­вото логично води и до спад в екс­пор­т­ния потен­циал на Евросъюза. Новата оценка за 2020/21 г. въз­лиза на 25,5 млн. само, в срав­нение с 27 млн.т очак­вани доп­реди само един месец и 38 млн.т натоварени за износ през 2019/20 г.

България

Култура

Видин е домакин на пътуващия фестивал “Квартална сцена“

Четирид­нев­ния фес­тивал на изпъл­нител­с­ките изкус­тва се нарича“Квартална сцена“. В прог­рамата от 1 до 4 октом­ври, са пред­видени теат­рални пред…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие