По-малко са нарушенията в туристическите обекти по морето през този сезон

По-малко са нарушенията в туристическите обекти по морето през този сезон

Нарушенията в турис­тичес­ките обекти по морето през този летен сезон са по-малко, отчитат от Комисията за защита на пот­ребителите. „Процен­тът на неред­нос­тите в турис­тичес­ките обекти тази година е по-малък, той е под 5%, при нап­равени 600 проверки са отк­рити 20 нарушения“, каза в ефира на Нова телевизия пред­седателят на комисията Димитър Мар­гаритов. По думите му през изминалия сезон хотелиерите и рес­торан­тьорите са се старали повече да прив­личат клиенти с корек­тно поведение и цени. В други години процен­тът стига до 7, посочи той. Мар­гаритов комен­тира и кои са били най-фрапантните измами и какви глоби са получили нарушителите. „Имаше случай, в който в офер­тата пише, че пар­кирането пред хотела е без­п­латно, а нак­рая се оказва, че това струва минимум 10 лв. На един от плажовете туристи бяха накарани да платят старите цени на шез­лон­гите и чадърите. Оправ­данието беше, че служителят е нов и се е обър­кал“, посочи Мар­гаритов. Според него това са примери как в Бъл­гария се правят опити за дребно хит­руване. По думите му сред­ната стой­ност на сан­к­циите за подобни нарушения е от 5000 до 10 000 лв. „Най-високата глоба наложихме за случая в Чер­номорец, където туристи бяха задъл­жени да зап­латят ком­п­лект чадър и два шез­лонга, защото се намират на първа линия на плажа“, каза още пред­седателят на КЗП. Около 150 са жал­бите на пот­ребителите по Чер­номорието тази година. Не всички са завър­шили със сан­к­ции.