Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Минималната заплата става 650 лева от догодина, работим за под 2 евро на час

Минималната заплата става 650 лева от догодина, работим за под 2 евро на час

Минимал­ната работна зап­лата ще стане 650 лв. от 1 януари 2021 г., съобщи прес­служ­бата на кабинета. Раз­мерът й ще се повиши с 6,6 на сто в срав­нение с нас­тоящата година, реши правител­с­т­вото. Пред­лаганият нов раз­мер на минимал­ната работна зап­лата от 650 лв. ще доп­ринесе за намаляване на бед­ността сред работещите, намаляване на неравен­с­т­вата в раз­п­ределението на доходите, повишаване на покупател­ната способ­ност и пот­реб­лението на най-нискодоходните групи от пазара на труда, повишаване на мотивацията на работ­ната сила и намаляване на нелоял­ната кон­курен­ция, се посочва в бод­ряш­кото прес­съоб­щение на властта. От 1 януари минимал­ната работна часова зап­лата ще бъде 3,92 лв. Сред­ното почасово зап­лащане у нас е под 10 лева. И по този показател Бъл­гария е в дъното на ЕС. В Дания нап­ример сред­ното почасово зап­лащане е 42 евро. Раз­ликата е почти десет пъти. Огромно е раз­минаването не само между Бъл­гария и най-богатите страни в Северна и Западна Европа, но и със сред­ните стой­ности за целия ЕС25,4 евро на час. В съседна Румъния зап­лащането за час е с една чет­върт по-високо от Бъл­гария — 5,5 евро. В Чехия и Словакия работ­ниците получават два пъти и половина повече от бъл­гар­с­ките — съот­ветно по 10,2 и 10,4 евро на час. В Унгария почасовото зап­лащане е 8,3 евро, а в Полша — 8,6 евро. По-близки до бъл­гар­с­ките стой­ности, но отново по-високи, са зап­лащанията в Литва и Лат­вия — 7,3 и 7,5 евро на час. 

България

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие