Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Работодатели и синдикати: Къде са мерките за доходите на хората и разходите на фирмите?

Работодатели и синдикати: Къде са мерките за доходите на хората и разходите на фирмите?

Работодатели и синдикати: Къде са мерките за доходите на хората и разходите на фирмите?

Как ще се отразят противоепидемич­ните мерки зависи от това дали те ще бъдат съп­роводени със съот­вет­ните мерки за под­к­репа, комен­тира по БНТ Васил Велев, пред­седател на управител­ния съвет на Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария. По негово мнение много точно трябва да се дефинира какво точно се зат­варя заради икономичес­ките и социал­ните ефекти върху общес­т­вото и поясни, че все още не всички фирми са получили ком­пен­сация от пър­вото зат­варяне през пролетта, припомня Инвестор.бг. Пред­с­тавителят на работодател­с­ката организация е категоричен, че вед­нага със зат­варянето на раз­лич­ните обекти, трябва да започне под­к­репа за тях, в две посоки — за доходи на хората и за раз­ходите, които имат пред­п­риятията, дори когато не работят. Пламен Димит­ров, президент на КНСБ е на същото мнение и нас­тоява вед­нага да бъдат обявени мер­ките, които да под­к­репят както пред­п­риятията, така и работ­ниците. Син­дикалис­тът поиска дър­жавата в лицето на НОИ да поеме десет­д­невен платен отпуск за работещите, които са принудени да останат вкъщи. Той припомни, че още през сеп­тем­ври е пред­ложена нова правна рамка, която да гаран­тира изп­лащането на обез­щетенията на работещите в пред­п­риятия, които са изцяло зат­ворени или изпит­ват съот­вет­ните зат­руд­нения от пан­демията. Зат­варяне на магазини с нех­ранителни стоки значи да се зат­ворят и строител­ните магазини и спиране на този отрасъл, предуп­реди Велев и пот­върди, че работодателите искат да се прецизират новите мерки, които ще ограничат дей­ността на раз­лични обекти. Зат­ворените магазини трябва да бъдат обез­щетени. Да се платят 80% от зап­латите на неработещите биз­неси, поясни и президен­тът на КНСБ, но смята, че това трябва да стане с правна мярка. Велев раз­кри, че няма как неработещи хора да получават кол­кото работещите. Еврокомисията поз­волява да се пок­рият 90% от раз­ходите на микро и мал­ките пред­п­риятия и до 80% за останалите. Да не чуваме въп­росите откъде ще вземем пари — откъдето се отделят и за другите раз­ходи, категоричен е той.

България

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие