Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон01032021

Брой 41, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) В София се открива данъчната кампания за 2021 г.

В София се открива данъчната кампания за 2021 г.

Мес­т­ните данъци и такси в София вече могат да се плащат онлайн , а от 25 януари и на каса в район­ните данъчни отдели, по бан­ков път или чрез финан­сови пос­ред­ници, съоб­щиха от Столична община. Срокът, в който може да се пол­зва 5 на сто отс­тъпка за данък сгради и данък МПС е 30 април , при условие, че цялата дъл­жима сума се внесе навед­нъж. До края на април т.г. е край­ният срок и за пър­вата вноска на такса битови отпадъци. Ако мес­т­ните си данъци и такси се плащат на части, сроковете, в които това трябва да се нап­рави, без да се начис­лява лихва за забавяне, са: – Данък нед­вижими имоти и данък МПС: 30 юни — първа вноска и 31 октом­ври — втора вноска. – Такса битови отпадъци — четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 сеп­тем­ври и 30 ноем­ври. Став­ките за мес­т­ните данъци и такси не са променени и през 2021 г. и са същите като през миналата година. Най-удобният начин за плащане на мес­т­ните данъци и такси е през пор­тала на Столична община: https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf .Там всеки соб­с­т­веник на имот или автомобил в София може да нап­рави и справка какви задъл­жения има към общин­с­кия бюджет.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие