Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон01032021

Брой 41, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Aдвокат от Пловдив осъди НАП за 1 лев заради изтичането на лични данни

Aдвокат от Пловдив осъди НАП за 1 лев заради изтичането на лични данни

Aдвокат от Пловдив осъди НАП за 1 лев заради изтичането на лични данни

Адвокат от Плов­див осъди Национал­ната аген­ция за приходите заради без­п­рецеден­т­ното изтичане на лични данни на милиони бъл­гари през 2019 година. Искът е за сим­волич­ната сума от 1 лев. Решението на Админис­т­ратив­ния съд в града обаче не е окон­чателно и пред­с­тои да се раз­г­леда от Вър­хов­ния админис­т­ративен съд, предаде БНТ. Обез­щетението е присъдено на Ясен Край­чев за претър­пените неимущес­т­вени вреди по случая. За юриста по-важно е, че решението на магис­т­ратите съз­дава съдебна прак­тика при бъдещи подобни случаи. “Не кон­к­ретно за делата срещу НАП и за теча на данни, а и за евен­туални бъдещи пробиви. Било то за дър­жавни инс­титуции, било то на час­тни кор­порации, като това е една добра прак­тика, която може да бъде изпол­з­вана и от колеги адвокати, и от граж­дани“, комен­тира адвокат Ясен Край­чев. От Национал­ната аген­ция по приходите също смятат, че са пос­т­радали от изтичането на дан­ните. “Ние не наричаме това изтичане на данни, наричаме го хакер­ска атака поради неговата житейска природа. Така или иначе юрис­тите на НАП водят някол­кос­тотин такива дела и докол­кото ми е извес­тно няма все още нито един окон­чателен съдебен акт“, каза говорителят на НАП Росен Бъч­варов в ефира на БНТ. От изгот­вената по време на процеса в Плов­див тех­ническа екс­пер­тиза обаче се е раз­б­рало, че дори след изтичането на дан­ните НАП не е пред­п­риела адек­ватни мерки. Един от пос­т­радалите е Милена Хаджиева, която в момента работи в чуж­бина. Тя така и не е раз­б­рала какви лични данни за нея са изтекли в мрежата. Притес­ненията обаче и до днес остават. “Нап­ример от това, което чуваме като измами да същес­т­вува продаване на нед­вижими имоти на хора, които живеят в чуж­бина. Отк­риване на някакви фирми, след това с нат­руп­ване на задъл­жения. В този момент имам ли фирми, нямам ли?“, комен­тира Милена Хаджиева. В момента по казуса в страната се водят стотици дела, заведени от час­тни лица, освен това се очаква решение на Вър­хов­ния съд дали аген­цията трябва да плати глоба от над пет милиона лева по решение на комисията за защита на лич­ните данни.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие