Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика

ЕК дава България на съд заради качеството на въздуха

ЕК дава България на съд заради качеството на въздуха

Европейс­ката комисия съобщи, че е решила да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Бъл­гария, защото нашата страна не е осигурила цялос­тно изпъл­нение на решението на Европейс­кия съд от 5 април 2017 г., съобщи БТА. Със съдеб­ното решение тогава бе установено, че Бъл­гария не е изпъл­нила задъл­женията си по европейс­кото законодател­с­тво за качес­т­вото на атмос­фер­ния въз­дух. В страната пос­тоянно не са били спаз­вани пределно допус­тимите стой­ности за прахови час­тици (ПЧ10) и не са били пред­п­риети под­ходящи мерки за сък­ращаване на времето на превишаванията, се посочва в съоб­щението на комисията. Искът може да доведе до налагането на глоби за времето от пър­вото съдебно решение и за времето от второто решение до осигуряването на цялос­тно изпъл­нение на…

Прочети още…

Седем града с по-скъпа вода от 2021 г.

Седем града с по-скъпа вода от 2021 г.

Регулаторът е проверил изпълнението на 5-годишните бизнес планове на дружествата

Комисията за енер­гийно и водно регулиране обсъди новите цени на водата за 26 раз­лични района на страната, съоб­щава БНР. Те ще влязат в сила от началото на 2021 г. Пред­ложенията на енер­гий­ния регулатор варират от пос­къп­ване с 6% до поев­тиняване с 22% за раз­лич­ните ВиК дружес­тва. Пред­вижда се ВиК услугите да пос­къп­нат в 7 града, като най-значителното е от 6% — за София и Раз­г­рад. По-евтина вода се пред­вижда за 16

Прочети още…

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това сочат дан­ните от тринадесетото издание на меж­дународ­ното проуч­ване Коледен барометър 2020, съобщи БНР. По този показател страната ни заема челно място, след­вана от румън­ците и хър­ватите, които смятат да заделят съот­ветно по 24 и 23 на сто от раз­полагаемия месечен доход на домакин­с­тво в името на праз­нич­ния дух. Основ­ният процент от бюджета на анкетираните…

Прочети още…

България

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...