Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика

Проф. Христина Вучева: Целият народ плаща цената на дълга

Проф. Христина Вучева: Целият народ плаща цената на дълга

Само преди няколко месеца министър-председателят твър­деше, че въп­реки новата ситуация с пан­демията, не се налага да се вземат нови заеми, защото имаме фис­кален резерв около 9 млрд. лв. Ще започна този анализ с цитат от г-н Кирил Ананиев. “Във втор­ник, 15 сеп­тем­ври, пос­тиг­нахме изк­лючителен успех при класирането на пър­вата ни вън­шна емисия от 2016 г. насам“. Така нашият финан­сов минис­тър оценява вземането на заем от меж­дународ­ните пазари — 10-годишна емисия за 2,5 млрд. лв. и емисия за същата сума, но за 30 години. Не е трудно да се докаже, че това е твърде пресилена и невярна оценка, ако се държи на бъл­гар­с­кия общес­т­вен интерес. Първо, дори и да сме убедени, че е наложително да потър­сим такава сума за нови заеми, то не е дос­татъчно ясно…

Прочети още…

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бъл­гария намаляват очак­ваните години на обучение, като се отчита и спад в качес­т­вото на образованието, става ясно от пос­лед­ната актуализация на Индекса на човеш­кия капитал на Светов­ната банка, който измерва резул­татите от човеш­кия капитал преди пан­демията по целия свят. Пан­демията Covid-19 обаче зап­лашва пос­тиг­натия до момента нап­редък, тъй като правител­с­т­вата…

Прочети още…

България

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...