Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

„Красотата на наивизма“ в галерия Дяков

„Красотата на наивизма“ в галерия Дяков

“Красотата на наивизма“ — така се нарича съв­мес­т­ната изложба на двама извес­тни, утвър­дени и обичани бъл­гар­ски художници-наивисти — Кирил и Стоян Бож­килови, която ще бъде отк­рита в галерия „Дяков“.

Излож­бата е пос­ветена на пред­с­тоящото Рож­дес­тво Хрис­тово и с нея галерията ще пос­рещне Новата 2021 година.

В огром­ното поле на наивис­тич­ната живопис Кирил и Стоян Бож­килови са намерили своя соб­с­т­вен почерк, твор­чески изказ и утвър­дено място“, комен­тира галерис­т­ката Анна Дякова.

Излож­бата “Красотата на наивизма“ може да бъде видяна до края на януари 2021.

Националния литературен конкурс „Иван Николов“ - номинации

10 книги са номинирани за Национал­ната наг­рада за поезия „Иван Николов“ 2020.Тази година в национал­ния литературен кон­курс „Иван Николов“ се със­тезаваха общо 47 книги от 23 издател­с­тва. Номинациите на журито:

Алек­сан­дър Бай­тошев — „Свещената гора“, изд. „Жанет 45“Владимир Лев­чев — „Писмо в небето“, изд. „Жанет 45“Димана Йор­данова — „Писма до Ния, която не родих“, изд. Жанет 45Златозар Пет­ров — „Машини“, изд. „Жанет 45“Людмила Мин­дова — „Дър­вото на спомена“, изд. „Ерго“Надежда Радулова -…

Прочети още…

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от 4 до 10 декем­ври.

Екипът на фес­тивала успя да префор­матира организацията и промяната на събитията от присъс­т­вени в дигитални, за да съх­рани връз­ката между пуб­ликата и киното.

Организатор на събитието е Национал­ният фил­мов цен­тър, с под­к­репата на Минис­тер­с­т­вото на кул­турата и Община Плов­див.

Златен ритон“ ще бъде отк­рит онлайн на 4 декем­ври от 19

Прочети още…

Младежкият театър предлага „Съблечи се за вечеря“

Младежкият театър предлага „Съблечи се за вечеря“

Младежки театър „Николай Бинев“ не се отказва от мисията си да под­държа бъл­гар­с­кия театър, кул­тура и изкус­тво в труд­ните мигове на нас­тоящата ситуация. „Дъл­боко вяр­ваме, че най-хубавите, забавни и запом­нящи се спек­такли са тези, които сякаш вър­вят срещу течението и срещу съд­бата. „Съб­лечи се за вечеря“, пос­тавя пред нас раз­лични препят­с­т­вия. втората премиера на този прек­расен спек­такъл е на 10 декем­ври от 19.00 ч. Комедия, на която всички любители на ефир­ния хумор и стил­ното забав­ление трябва…

Прочети още…

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...