Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

Арт Галерия Le Papillon представя Христо Христов с изложбата “Преминаващи фигури“

Отк­риването бе на 13 май, продъл­жава до 9 юни — Варна, ул.“Драгоман“. “Преминаващи фигури“ е изложба скул­п­тура и живопис. Изкус­т­вото е един голям урок за иск­реността. Истин­с­кият худож­ник винаги изоб­разява това, което мисли, не се страхува да смаже същес­т­вуващите норми. По този начин той учи на иск­реност себеподоб­ните си. Талан­т­ливият вар­ненец е един от най-добрите бъл­гар­ски скул­п­тори с автен­тичен раз­поз­наваем стил. Той е не по-малко ценен в пос­лед­ните години за прек­рас­ната си асоциативна абс­т­рак­тна живопис, раз­к­риваща цвет­ните плас­тове на душата на творец, зав­ладян от фор­мата и ней­ната линия. Неговите платна имат ениг­матични изчис­тени образи, знаци, кодове и релефи зав­ладяват и чуж­дес­т­ран­ната пуб­лика в успеш­ните изложби в Гер­мания, Чехия…

Прочети още…

Соня Йончева и кинорежисьорът Людмил Стайков получават “Златно перо“

Тър­жес­т­вената церемония ще се със­тои на 21 май на “Лар­гото“. В навечерието на 24 май — Праз­ника на бъл­гар­с­ката азбука, прос­вета и кул­тура “Европейски музикален фес­тивал“ се обръща с приз­нание към хората, които съз­дават и под­дър­жат жива иск­рата на бъл­гар­с­кия твор­чески гений.

24-ма изтък­нати наши музиканти, артисти, писатели, жур­налисти, худож­ници и преподаватели ще бъдат отличени с наг­радата “Златно перо“ за тех­ния принос към изкус­т­вото и кул­турата.

Традицията на това отличие…

Прочети още…

“Пътят“ с Елиезер Алшех

Вер­нисаж в галерия nOva art space на големия худож­ник Елиезер Алшех. Твор­чес­т­вото на Елиезер Алшех отдавна дос­тойно и напълно зас­лужено е заело своето подобаващо място в художес­т­веното нас­лед­с­тво на Бъл­гария. Свидетел­с­тво за това са и значимите изложби, организирани по случай 100 години от рож­дението на автора в Национална художес­т­вена галерия — Двореца през 2008 г., както и излож­бата “Елиезер Алшех и “естетика на безоб­разието“ в Софийска град­ска художес­т­вена галерия през 2018 г., по случай 110

Прочети още…

130 години от рождението на Михаил Булгаков

Специална прог­рама в чест на 130 години от рож­дението на писателя Михаил Бул­гаков пред­вижда на 15 и 16 май в кинотеат­рите “Мос­кино“ и “Художес­т­вен­ный“ да се прожек­тират филми по неговите книги. Праз­нич­ната прог­рама в Мос­ква включва лен­тите „Мор­фий“, “Иван Василевич сменя професията си“, „Кучешко сърце“. Ще се отрият изложби на фил­мови афиши по сценарии и книги на автора. На 15 май в кинотеатър “Художес­т­вен­ный“ ще има без­п­латна прожек­ция на “Мор­фий“ на Алек­сей Балабанов по мотиви на “Записки на…

Прочети още…

България

Икономика

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...