Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Звезда на австрийската опера пристига с Strauss Orchestra Vienna в НДК

Звезда на австрийската опера пристига с Strauss Orchestra Vienna в НДК

Звезда на австрийската опера пристига с Strauss Orchestra Vienna в НДК

Ще чуем любимите щраусови ком­позиции

Strauss Orchestra Vienna са под­гот­вили една специална изненада за всич­ките си верни бъл­гар­ски фенове на 8 декем­ври, когато в Зала 1 на НДК ще изнесат своя най-нов гран­диозен спек­такъл.

Към оригинал­ния авс­т­рийски оркес­тър ще се присъедини и блес­тящата и поз­ната в цяла Европа солис­тка, колоратур­ният соп­ран Елизабет Ярман. Певицата печели меж­дународна слава заради уникал­ния си пев­чески талант, ком­бинация от изк­лючително екс­п­ресивен и силен глас, ком­биниран с деликатен източен диалект.

Освен с невероят­ните си гласови данни, Елизабет печели пуб­ликата и с изк­лючително сил­ното си артис­тично присъс­т­вие, особено що се отнася до по-леките, комедийни роли – неин специалитет. Успешно се превъп­лъщава в най-обичаните роли от без­с­мър­тни класически произ­ведения като Папагена във “Въл­шеб­ната флейта“ от Моцарт, Гретел в “Хен­зел и Гретел“ на Хъм­пър­динг, Франци в Щраусовата “Виен­ска кръв“, Щаси - “Царицата на чар­даша” от Кал­ман.

Репер­тоарът на Strauss Orchestra Vienna на 8 декем­ври е под­гот­вен специално за софийс­ката пуб­лика — включва освен любимите щраусови ком­позиции, така и раз­нооб­разие от форми на класически танци и не на пос­ледно място умело под­б­рани оперетни фраг­менти. На сцената, както винаги, ще дирижира брилян­т­ният Петер Гут — меж­дународно приз­нат специалист по твор­чес­т­вото на Йохан Щраус. Извел Виен­с­ката Оркес­тра на тур­нета в почти всички дър­жави в Европа, Азия, Америка, Русия.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...