Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Иван Додов улавя светлината

Иван Додов улавя светлината

Иван Додов улавя светлината

Галерия ЛИК акварел­ната изложба „Свет­лина“.

Худож­никът под­режда поред­ната си изложба в галерия „ЛИК“ след пътуването си до Италия, където под влиянието на синьото италиан­ско небе, е сът­ворил великолепни пей­зажи. Свет­лината в неговите творби се прех­върля от душев­ността на худож­ника, в наб­людателя, който е зап­ленен от ярките багри и чув­с­т­веност на твор­бите. Красотата на природата, любовта към хората и света, струят от пей­зажите и съз­дават припов­диг­нато нас­т­роение в зрителя. Затова кодът е „Свет­лина“- свет­лината като душев­ност, като божес­т­вена любов, като съзидание и прек­лонение. Екс­позицията може да се види до 28 ноем­ври.

Рет­рос­пек­тивна изложба живопис в галерия „Сан Стефано” ни пред­лага Иван Таф­ров. Да се пренесем в „Раз­лич­ната реал­ност” е начин да покаже своя твор­чески път през пос­лед­ните 20 години. „Сан Стефано” излага над 20 произ­ведения на платно – пор­т­ретна живопис от учас­тия в световни кон­курси, пей­зажна живопис и натюр­морти, майс­тор­ски изпъл­нени с тромп л’ой – тех­ника, съз­даваща оптична илюзия. Може да се види до 9 декем­ври.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...