Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт01122020

Брой 232, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Научен форум събра гайдари от цяла Европа

Научен форум събра гайдари от цяла Европа

Меж­дународна кон­ферен­ция, пос­ветена на гай­дар­с­кото изкус­тво, събра в Плов­див гай­дари и музиколози от Европа. Организатор е Бъл­гар­с­ката национална гай­дар­ска асоциация с пред­седател Петър Янев и Академията за музикално, тан­цово и изоб­разително изкус­тво /АМТИИ/ — Плов­див.

Док­лади и изпъл­нение на гайда пред­с­тавиха изс­ледователи и гай­дари, сред които д-р Касан­дра Балосо Бар­дин, от универ­ситета в Лин­кълн, Великоб­ритания, д-р Ерик Мон­т­бел, преподавател в универ­ситета в Мар­силия, Фран­ция, Фабио Реста от универ­ситета в Болоня, Италия, д-р Иван Геор­гиев, преподавател в АМТИИ. Сред гос­тите бе и народ­ната певица Валя Бал­кан­ска, чието твор­чес­тво е изцяло е свър­зано с гай­дата.

Според Рада Славин­ска, диригент и преподавател в АМТИИ, “гай­дата е гласът на душата — без думи, но с изк­лючително въз­дейс­т­вие и способ­ност за внушение“.

Същес­т­вува и литог­рафиите на Феликс Каниц, Николай Пав­лович, Антон Митов, и в твор­чес­т­вото на Йор­дан Йов­ков и Елин Пелин.

България

Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­деми…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...