Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Живописецът Кирил Иванов със самостоятелна в Пловдив

Живописецът Кирил Иванов със самостоятелна в Пловдив

Изложба е в Град­с­ката художес­т­вена галерия, отк­риването е на 24 януари от 18.00 в Залите за временни екс­позиции на ул. “Княз Алек­сан­дър I“ №15. Освен талан­т­лив худож­ник е и дъл­гогодишен служител на галерията. Екс­позицията има рет­рос­пек­тивен харак­тер, тъй като през 2020-а той ще навърши 40 години.

Верен на своето пред­почитание да се изразява чрез мас­лена живопис върху платно, Кирил ще пред­с­тави близо 40 кар­тини, съз­давани през раз­лични твор­чески периоди, но с отличител­ните за стила му ярък колорит и богато цветово изг­раж­дане на фор­мата. Плат­ната ще бъдат под­редени на пър­вия етаж в Залите за временни екс­позиции на ул. „Княз Алек­сан­дър I“№15, където ще могат да се видят до средата на фев­руари.

Худож­никът е роден на 07.08.1980 г. в гр.Пловдив. През 1999 г. завър­шва СХУ за сценични кадри — Плов­див, специал­ност „Теат­рална живопис и бутафория“. Той е магис­тър по „Живопис“ (2008) и по „Цър­ковна живопис“ (2005) от АМТИИ – Плов­див.

Носител е на Първа наг­рада от Пленер Плов­див 31 март (2011), както и на Наг­радата на Фон­дация „Атанас Кръс­тев – Начо Кул­турата“ през 2005 г.

Работи основно мас­лена живопис, изявява се като автор на икони.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...