На 6 юни почитаме поета Александър Пушкин

На 6 юни почитаме поета Александър Пушкин

Романът в стихове „Евгений Онегин” и повестта „Капитан­с­ката дъщеря” на великия поет Алек­сан­дър С. Пуш­кин са най — прос­луш­ваните аудиок­ниги от младите хора в Русия днес.

6 юни е особен праз­ник — Ден на рус­кия език. Влиянието което оказва поета върху рус­кия език и кул­тура е неиз­меримо. Пуш­кин считат за основополож­ник на съв­ремен­ния руски език. Младите читатели и слушатели посягат и към твор­бите на Борис Пас­тер­нак и на поета Михаил Лер­мон­тов.

Пуш­кин е поет, драматург, белет­рист, основополож­ник на рус­кия реализъм

в литературата, една от най-влиятелните фигури от началото на 19 век. Още приживе той си съз­дава репутацията на най-значимия руски национален поет, изс­ледователите го определят като основополож­ник на съв­ремен­ния руски литературен език.

Твор­чес­т­вото му дава основа за много музикални творби — операта на Чай­ков­ски „Евгений Онегин“ (1879) или „Борис Годунов“ на Мусор­г­ски (1874). Много от тях са екранизирани. Твор­бите на Пуш­кин са писани под влиянието на сатирата на Вол­тер, поезията на Бай­рон и трагедиите на Шек­с­пир. Много от неговите произ­ведения критиците приз­нават за шедьоври.