„Всички страхотни неща“ ще ни представи Бойко Кръстанов

„Всички страхотни неща“ ще ни представи Бойко Кръстанов

Народен театър „Иван Вазов“ ще зарадва зрителите с втора лятна премиера. Събитието днес и на 4 юли от 21.30 ч на Сцена „Зад театъра“ е монос­пек­такълът на Бойко Кръс­танов, режисиран от Владимир Пенев, „Всички страхотни неща“, по изк­лючител­ния текст на британ­с­кия драматург Дън­кан Мак­милан.

Освен това, монос­пек­такълът ще се играе и на 5, 28 и 29 юли, както и на 29 и 30 август, отново на отк­ритата сцена в двора на театъра.

Дън­кан Мак­милан умее да „над­нича“ надъл­боко в бол­ката, за да й се противопос­тави. Монод­рамата „Всички страхотни неща“, вече много популярна на светов­ните сцени и в телевизион­ната си адап­тация по HBO през 2016-а, свидетел­с­тва за това.

Глав­ният герой, Раз­каз­вачът, в който на сцената на Народ­ния театър се превъп­лъщава прек­рас­ния, популярен и обичан Кръс­танов, търси себе си през раз­лични опорни точки – скъпите си същес­тва и под­к­репящите хора, трав­матич­ните преживявания от дет­с­т­вото и младостта Естес­т­вено като във всяка добра драматур­гия, появата на любовта ще озари и продължи списъка на „страхот­ните неща“, които ни дър­жат изп­равени, очер­тават пътя ни с криволиците и отк­лоненията, с провалите и победите. Специално учас­тие в драматур­гич­ния текст е отредено на музиката, на пес­ните като феномен, който въл­нуващо събира хората, носи им утеха и лекува бол­ката им.