Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет07082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Юбилейна изложба „Българийо, аз всичко тебе дадох...“ се открива в Националната библиотека

Юбилейна изложба „Българийо, аз всичко тебе дадох...“ се открива в Националната библиотека

На 7 юли от 11.00 ч. в Национал­ната биб­лиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се отк­рива юбилей­ната изложба „Бъл­гарийо, аз всичко тебе дадох…“, пос­ветена на 170 години от рож­дението на Пат­риарха на бъл­гар­с­ката литература.

Излож­бата има 20 докумен­тални пана, с основни моменти от житейс­ката и твор­ческа биог­рафия на Вазов, пред­с­тавени през пог­леда на поета чрез неговите спомени. Специално място е пос­ветено на семейс­т­вото — май­ката на поета Съба Вазова, братята му — ген. Владимир Вазов, ген. Георги Вазов и д-р Борис Вазов. Прос­леден е животът на поета като емиг­рант в Румъния; прес­тоят в Свищов, Русе, Бер­ковица; годините, които Вазов прекарва и твори в Плов­див; изг­наничес­т­вото в Одеса и появата на пър­вия бъл­гар­ски роман „Под игото“; установяването му в София. Има ценни екс­понати, доказател­с­тво за без­п­редел­ната обич на народа ни към Иван Вазов по време на чес­т­ванията на двата му юбилея — Сребър­ната лира с венец, дар от Юбилей­ния комитет, орденът „Св. Св. Кирил и Методий“, Цар­с­кият указ, с който Вазов е обявен за Народен поет, поз­д­равителни адреси и др

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...