Продадоха творба на скулптора Александър Колдър 4,9 милиона евро

Монумен­тална творба на американ­с­кия скул­п­тор Алек­сан­дър Кол­дър, пред­ложена на търг в Париж, намери купувач за 4,9 милиона евро, пише Франс прес. Произ­ведението на извес­т­ния американ­ски творец е украсявало френ­ско вакан­ционно селище в южната част на страната 57 години. Пър­воначал­ната оценка е 2,5 мил. евро. Нав­ремето две други творби на Кол­дър бяха пос­тавени във Фран­ция. Едната пред седалището на ЮНЕСКО в Париж, а другата пред училище в южната част на страната. Соб­с­т­вениците на селището от фирма „Белам­бра клъбс” пред­лагат на търг творба на Кол­дър, което което се сручва за първи път.