Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Венцеслав Анастасов и Габриела Георгиева гостуват в “Оперна гала“ на Плевенската филхармония

Венцеслав Анастасов и Габриела Георгиева гостуват в “Оперна гала“ на Плевенската филхармония

Венцеслав Анастасов и Габриела Георгиева гостуват в “Оперна гала“ на Плевенската филхармония

Отличените оперни певци в меж­дународ­ния майс­тор­ски клас на Вен­цес­лав Анас­тасов в Бур­гас ще изнесат “Оперна гала“ с Плевен­с­ката фил­хар­мония. Дирек­тор на фил­хар­монията е Любомир Дяков­ски.

Събитието е на 3 сеп­тем­ври в зала “Емил Димит­ров“ на читалище “Съг­ласие 1869“. Ще звучат любими арии, дуети и ансам­бли от прочути опери. Заедно с най-добрите учас­т­ници в майс­тор­с­кия клас, ще зарад­ват пуб­ликата и извес­т­ните оперни певци Вен­цес­лав Анас­тасов — баритон, и Габ­риела Геор­гиева — соп­ран от Софийс­ката опера. Кон­цер­тът ще премине под дириген­т­с­т­вото на Деян Цветанов — главен диригент на Плов­див­с­ката опера.

На 4 сеп­тем­ври, в парка на Регионал­ния исторически музей в Плевен при свободен вход ще бъде пред­с­тавена праз­нична прог­рама, пос­ветена на Съединението на Бъл­гария. Тя се под­готвя по инициатива на облас­т­ния управител на Плевен Мирос­лав Пет­ров. Учас­т­ват оркес­търът на Плевен­с­ката фил­хар­мония, хор “Гена Димит­рова“ и фил­хар­монич­ният квар­тет “ГеоМар­ЧаЛо“.

На 18 сеп­тем­ври Хилда Казасян ще пред­с­тави с Плевен­с­ката фил­хар­мония най-новия си музикален проект “Да пос­лушаме кино“. Кон­церт ще бъде също на отк­ритата “сцена под звез­дите“ в парка на Регионал­ния исторически музей.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...