Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Хилда Казасян ще пее на Банско джаз фест

Хилда Казасян ще пее на Банско джаз фест

В Бан­ско стар­тира най-старият и най-авторитетният бъл­гар­ски джаз фес­тивал. Той е основан през 1998 г от д-р Емил Илиев. На сцената в Бан­ско са пели и свирили най-известните джаз интер­п­ретатори, през годините фес­тивалът става едно от най-значимите кул­турни събития. Двадесет и третото издание на Бан­ско джаз фест е в рам­ките – 814 август на Отк­ритата сцена на пл. “Никола Вап­царов”. В прог­рамата са включени 21 кон­церта. Изпъл­нителите са от Бъл­гария, Италия, Пор­тугалия, Унгария, Гер­мания.

Пър­вият кон­церт е на джаз певицата Хилда Казасян, която пред­с­тавя своя проект Jazz Summer, заедно с Христо Йоцов – барабани, Живко Пет­ров – пиано, Михаил Йосифов – тром­пет, Димитър Карам­филов – кон­т­рабас.

Почитателите на джаза могат да чуят пев­ците Петър Сал­чев (заедно с Октет “Плов­див“), Марина Гос­подинова (с проекта „Злат­ните години на джаза“), Камелия Тодорова и още…

Джаз сак­софонис­тът Игор Бут­ман от Русия е акцент на фес­тивала. Присъс­т­вието му е дос­татъчно крас­норечив знак за нивото на проявата. Той гос­тува в Бан­ско за трети път. Един от двигателите на рус­кия джаз, с успешна световна кариера, Бут­ман е работил с Рей Чарлз, Джордж Бен­сън, Ал Жиро. За него каз­ват, че е сред любимите музиканти на Бил Клин­тън и това вероятно е така – пиесата му „Нос­тал­гия“ е част от албума The Bill Clinton Collection – Selections From The Clinton Music от 2005 г.

Пос­лед­ната вечер Любомир Денев пред­с­тавя своя „Диалог с Милчо“ – произ­ведения на Милчо Левиев – джаз пианист и ком­позитор. Специален гост е джаз вокалис­т­ката Весела Морова.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...