Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Артистичните пътешествия на художника Атанас Хранов

Артистичните пътешествия на художника Атанас Хранов

Артистичните пътешествия на художника Атанас Хранов

“Аз не съм мореп­лавател или някакъв много опитен моряк, аз съм си худож­ник, който не го е страх да тръгне на тези пътешес­т­вия.“ Атанас Хранов

Арт галерия Le Papillon във Варна ще срещне почитателите на съв­ремен­ното изоб­разително изкус­тво с най-новите творби от многооб­раз­ното твор­чес­тво на талан­т­ливия худож­ник Атанас Хранов в прос­т­ран­с­т­вото на галерията от днес до 2 сеп­тем­ври.

Вед­нъж потопили се в примам­ливия магичен свят на плов­див­с­кия худож­ник с неиз­чер­паема фан­тазия, смелост и изящни умения, всяка среща с артис­тич­ния му талант е очак­вана с въл­нение. Галерията под­режда творби, дос­тойни за изучаване, които ни във­личат в Храновия “Урок по аст­рономия“.

Зрителите са съп­ричас­тни с аст­рономичес­ките наб­людения, зап­ленили автора по време на раз­лич­ните му мор­ски и презокеан­ски пътешес­т­вия. Влеченията на худож­ника към древ­ните знания на хал­дей­ците и други древни цивилизации, към пресъз­даване на ангел­с­ката йерар­хия, вселен­с­ката кос­могония са част от ношиге мисли за мяс­тото на човека.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...