Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Портал на два свята“ - Цари Мали град

„Портал на два свята“ - Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Пор­тал на два свята“ от 29 август до 7 сеп­тем­ври, който ще се проведе на къс­ноан­тич­ната крепост Цари Мали град, раз­положена на хълма Св. Спас над с. Бел­чин.

Това е шес­тата сцена на Софийс­ката опера и балет за Летен сезон 2020, която се осъщес­т­вява по идея на режисьора Пламен Кар­талов, в тър­сене на нови исторически места, свър­зани с леген­дарни оперни сюжети. Самоков­с­ката гора, самоков­с­ките майс­тори рез­бари, самоков­с­ките руд­ници, рил­с­ката планина точно отговарят на на дейс­т­вието в либ­ретото.

Фес­тът се итк­рива на 29 август, от 19.30 ч с определяната от пуб­лика и критика като „най-българската опера“ „Янините девет братя“ от Любомир Пип­ков. Дейс­т­вието се раз­вива през далеч­ната, отговаряща на либ­ретото 1361 г., високо на баирите край Самоков. Там, сгушена в прег­ръд­ката на Рила, самичка пуши Янината къща.

Народ­ната музикална драма на Любомир Пип­ков, е драмата на един бъл­гар­ски род, преп­летена с историята на един цял народ.

За тази опера музикологът Иван Хлебаров пише: «Когато един оперен театър пос­тави «Янините девет братя» от Любомир Пип­ков, това означава че театърът вед­нага се включва в решаването на съд­боносни проб­леми на бъл­гар­с­ката национална кул­тура».

Пос­танов­ката на режисьора Пламен Кар­талов се игра с голям успех на сцената на Бол­шой театър, по време на гас­т­рола на Софийс­ката опера в Мос­ква (2018 г.)

Диригент — Жорж Димит­ров, сценог­рафия — Свен Йонке, худож­ник на кос­тюмите — Станка Вауда, хореог­рафия — Риолина Топалова, хор майс­тор — Виолета Димит­рова.

На 30 август, от 19.30 ч прог­рамата продъл­жава с операта «Кар­мен» от Жорж Бизе, режисьор –Пламен Кар­талов. На 3 сеп­тем­ври почитателите на балета ще имат видят спек­такъла „Зорба гър­кът“ от Микис Теодоракис.

Икономика

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...