Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Юбилеен пленер Рисунка голям формат – Диалог

Юбилеен пленер Рисунка голям формат – Диалог

Юбилеен пленер Рисунка голям формат – Диалог

По повод 5-тия Меж­дународен пленер Рисунка голям фор­мат „Диалог“ Град­с­ката художес­т­вена галерия и Национал­ната гим­назия за сценични и екранни изкус­тва канят ценителите на 14 август на рет­рос­пек­тивна изложба с творби, съз­дадени по време на изминалите пленери. Мяс­тото е залите за временни екс­позиции на ул. “Княз Алек­сан­дър I“ №15.

Нас­тоящата юбилейна изложба пред­с­тавя 30 учас­т­ници, дава въз­мож­ност за съп­ричас­т­ност към пос­тижения на худож­ниците — преподаватели и е доказател­с­тво, че Плов­див е цен­тър на изкус­т­вото в Бъл­гария и Европа. Екс­позицията може да се раз­г­леда до 1 сеп­тем­ври.

Пър­вият пленер е през 2016 г. по инициатива на НГСЕИ – Плов­див и в него учас­т­ват худож­ници — преподаватели от училища по изкус­т­вата от Бъл­гария и Европа. Целта е съз­даване на твор­чески продукти на раз­лични кул­тури и школи, обмяна на идеи и споделяне на прак­тически опит в сферата на образованието в областта на изкус­т­вата.

В досегаш­ните 4 издания учас­т­ват 36-ма преподаватели — худож­ници от Бъл­гария, Гер­мания, Швей­цария, Авс­т­ралия, Чехия, Словакия. В дните на пленерите худож­ници с раз­лична чув­с­т­вител­ност работят и живеят в твор­ческа общ­ност и имат въз­мож­ност за неп­рекъс­ната обмяна на идеи, кул­турни раз­бирания, житейски и професионален опит.

Икономика

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...