Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 188, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67136 BGN1 GBP = 2.15014 BGN1 CHF = 1.81179 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба разказва за изтъкнати дами на София и показва творби, посветени на столицата

Изложба разказва за изтъкнати дами на София и показва творби, посветени на столицата

Изложба разказва за изтъкнати дами на София и показва творби, посветени на столицата

Сред екс­понати от пос­тоян­ната екс­позиция и в Цен­т­рал­ното фоайе Регионал­ният исторически музей – София пред­с­тавя пър­вата част от излож­бата „История помежду“. Отк­риването бе на 13 август и ще продължи до края на сеп­тем­ври.

История помежду“ е проект на Фон­дация „Изкус­тво – дела и документи“, обясни Ерина Кръс­тева. Пред­видени са две пос­ледователни изложби през август – сеп­тем­ври и октом­ври – ноем­ври. Екс­позицията е многоком­понен­тна.

В „Жените на София“ се раз­каз­ват истории за фамилията Стоянович. Фокусът е върху четири дами, чиято съдба се преп­лита с тази на изтък­нати лич­ности.

През сеп­тем­ври към дам­с­ката плеяда се включва и раз­каз за Маг­далина Стан­чева – извес­тен софийски археолог. Тя дълги години работи именно в Регионал­ния исторически музей – София и прави много от раз­к­ритията за столицата в исторически и цивилизационен кон­текст. „Историята като образ“ с излож­бата „Фраг­менти“ е другият ком­понент от времен­ната екс­позиция, с творби на съв­ременни артисти, пос­ветени на раз­лични аспекти от историята на София. Част от тях са работили по проекти, свър­зани с периода след 1944 г.

Раз­казите за „Жените на София“ са дело на Димитър Стоянович. Учас­т­ници във „Фраг­менти“ са: Стела Василева, Наталия Ленц, Ивана Нен­чева, Радос­тин Седев­чев, Георги Тенев и Красимир Терзиев.Куратор на излож­бата е Весела Ножарова.

България

Икономика

Спорт

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Цветана Пирон­кова вече премина границата от впечат­ляващите 5 милиона долара, спечелени от наг­радни фон­дове през професионал­ната си кариера. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Бивша македонска министърка е в затвора заради мерцедес за 600 000 евро

Гор­дана Янкулоска, бивша минис­търка на вът­реш­ните работи в Северна Македония, влезе в жен­с­кото отделение на скоп­с­кия зат­вор Идризово. Тя беш…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...