Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет03122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Ацтеките гостуват във Виена

Ацтеките гостуват във Виена

За първи път посетителите имат въз­мож­ността да се запоз­наят с преколум­бийс­ката цивилизация в цялос­т­ния й кул­турен кон­текст. Отк­риването бе на 15 октом­ври , ще остане до 13-ти април догодина.

Ацтеките, които сами са се наричали “мек­сика“, са владеели голяма част от Мезоамерика в началото на 16-и век — времето на испан­с­ките колонизатори. Като номад­ски народ, чиято родина според леген­дите е Ацт­лан, откъдето идва и името им, се установяват на множес­тво малки ост­рови в езерото Тек­сакоко, където през 1325 г. основават град Теноч­тит­лан — днеш­ния град Мек­сико. През 15-и век ацтеките съз­дават мощно цар­с­тво и цивилизацията им от 16-и век е под­робно докумен­тирана.

Излож­бата започва с периферията на империята на ацтеките /14301521 г./, с ней­ното кул­турно и природно многооб­разие и пос­тепенно се приб­лижава към вът­реш­ността на империята и столицата й Теноч­тит­лан, религиозен и кул­турен цен­тър. раз­лични зали, илюс­т­риращи определени аспекти от живота, стига до двореца на император Мон­тесума и влиза в “сър­цето“ на империята — главен храм Тем­пло майор.

Излож­бата показва над 200 обекта, соб­с­т­веност на авс­т­рийс­ките музеи и заемки от мек­сикан­ски и европейски музеи, сред които Музея на Тем­пло майор, Национал­ния музей по ант­ропология в Мексико-град, Крал­с­кия музей за изкус­тво и история в Брюк­сел, Национал­ния музей на Дания в Копен­хаген, Тропичес­кия музей в Амс­тер­дам, Етног­раф­с­кия музей в Лай­ден, Музея на кул­турите в Базел, Музея на Ротен­баум — кул­тури и изкус­тва на света в Хам­бург. Екс­позицията допълва светов­ноиз­вес­тен екс­понат — мек­сикан­с­ката корона от пера “Пеначо“ — част от пос­тоянна екс­позиция на Светов­ния музей във Виена.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Предложение: COVID 1 и COVID 2 да се орежат със 7 млн. евро

Ресур­сът по под­мерки 21.1 и 21.2 да бъде намален до 37,8 млн. евро пуб­лични сред­с­тва за сметка на бюджета по под­мярка 21.3, който да бъде ув…

Прочети още:

Loading...