Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) “Каещата се Мария Магдалена“ бе продадена за над 1,7 милиона евро

“Каещата се Мария Магдалена“ бе продадена за над 1,7 милиона евро

“Каещата се Мария Магдалена“ бе продадена за над 1,7 милиона евро

Джан Джакомо Кап­роти е извес­тен като най-близкият приятел на ренесан­совия гений, негов ученик, помощ­ник в ателието, модел, ков­чеж­ник.

Кар­тината бе продадена в Париж от тръж­ната къща “Аркюриал“ и над­даванията протекоха много динамично. Пър­воначал­ната оценка е между 100 и 150 хиляди евро.Платното е едно от мал­кото, които са официално приз­нати като творби на Салай. То е силно пов­лияно от тех­никата на Леонардо, най-вече при изоб­разяването на ръцете и лицето. Засега са извес­тни едва четири или пет кар­тини, нарисувани от Салай, една от които е “Хрис­тос Спасител“, изложена в Амб­розиан­с­ката пинакотека в Милано. Останалите са притежания на час­тни колек­ции.

Джан Джакомо Кап­роти, поз­нат още и като Салай 14801524, е извес­тен като най-близкият приятел на ренесан­совия гений Леонардо да Винчи. Той е бил негов ученик, помощ­ник в ателието, модел, ков­чеж­ник. Леонардо го кръс­тил Салай, синоним на “малък дявол“, заради глупос­тите, които вър­шел, заради лъжите и мал­ките му кражби.“Тази кар­тина излиза бук­вално от мрака“, комен­тира пред аген­цията екс­пер­тът Ерик Тюр­кен.

Закупена за скромна сума от соб­с­т­веника й и едва нас­коро било установено, че е била дело на Салай. Плат­ното е с раз­мери 65 на 50 сан­тиметра и на него Мария Маг­далена е изоб­разена на черен фон с пог­лед, насочен към небето. На кар­тината са отк­рити пръс­тови отпечатъци — худож­никът е положил палеца си върху пряс­ната боя, нещо харак­терно за почерка на Леонардо и на Салай.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...