Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 116, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Арт Галерия Le Papillon представя Христо Христов с изложбата “Преминаващи фигури“

Арт Галерия Le Papillon представя Христо Христов с изложбата “Преминаващи фигури“

Отк­риването бе на 13 май, продъл­жава до 9 юни — Варна, ул.“Драгоман“. “Преминаващи фигури“ е изложба скул­п­тура и живопис. Изкус­т­вото е един голям урок за иск­реността. Истин­с­кият худож­ник винаги изоб­разява това, което мисли, не се страхува да смаже същес­т­вуващите норми. По този начин той учи на иск­реност себеподоб­ните си. Талан­т­ливият вар­ненец е един от най-добрите бъл­гар­ски скул­п­тори с автен­тичен раз­поз­наваем стил. Той е не по-малко ценен в пос­лед­ните години за прек­рас­ната си асоциативна абс­т­рак­тна живопис, раз­к­риваща цвет­ните плас­тове на душата на творец, зав­ладян от фор­мата и ней­ната линия. Неговите платна имат ениг­матични изчис­тени образи, знаци, кодове и релефи зав­ладяват и чуж­дес­т­ран­ната пуб­лика в успеш­ните изложби в Гер­мания, Чехия, Авс­т­рия, Фран­ция, Полша. Твор­чес­т­вото му не е локално, а среща естетическо раз­биране и любов на хора от раз­лични национал­ности и кул­тури.

България

Икономика

Далавера за 630 млн. лева за празни и тревясали язовири

Далавера за 630 млн. лева за празни и тревясали язовири

Правителството на Бойко Борисов ремонтирало водоеми за пет пъти по-скъпо от пазарните цени

Язовири са били ремон­тирани пет пъти по-скъпо от п…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Новак Джокович спечели тит­лите на Отк­ритите пър­вен­с­тва на Авс­т­ралия и на Фран­ция по тенис и за втори път в пос­лед­ните шест години е по среда…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие