Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 192, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Български и международни звезди се събират на сцената в Банско

Български и международни звезди се събират на сцената в Банско

Жан­рово раз­нооб­разие и богата прог­рама от 7 до 14 август пред­лага Бан­ско джаз фест 2021. Васил Пет­ров и Акага са сред бъл­гар­с­ките звезди. Певци и музиканти от 7 дър­жави ще вземат учас­тие в Бан­ско джаз фест 2021. Любими музиканти от Авс­т­рия, Гър­ция, Тур­ция, Румъния, Сър­бия и Северна Македония ще пред­с­тавят най-новите си музикални проекти на сцената в града.

Пър­вото меж­дународно учас­тие е на 8 август, една от най-популярните групи в Северна Македония — Foltin ще излезе на сцената. Бан­дата ще във­лече аудиторията в своето “електро-акустично псев­доемиг­ран­т­ско кабаре“, в което музиката е трудна за дефиниране, звучи неп­ред­с­казуемо. На след­ващия ден вед­нага след Вики Алмазиду пуб­ликата ще види музикан­тите от Human Touch. В своята богата биог­рафия, гръц­кото трио има редица съв­мес­тни учас­тия с Милчо Левиев и Вики Алмазиду, което ги прев­ръща в естес­т­вено и силно емоционално продъл­жение на проекта “Милчо завинаги“.

На 10-и във фес­тивала ще вземе учас­тие българо-сръбският проект Devet. Уникал­ният стил на тях­ната музика се изг­ражда върху мотиви от раз­лични страни, вплетени в умело джаз музициране. В допъл­нение към двамата музиканти, на сцената с тях ще излезе и Йелена Кристич.бившата бек­вокалис­тка на Хосе Фелисиано — Йелена Крис­тич. Хитовото сърбо-австрийско дуо Вила Мадалена ще свири на 11 август.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие