Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 78, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура

Изложба “Котленски мотиви“ е уредена в Музея на текстилната индустрия в Сливен

Изложба “Кот­лен­ски мотиви“ на сливен­с­ката худож­ничка Дора Кур­шумова е уредена в Музея на тек­с­тил­ната индус­т­рия в Сливен.Изложбата пред­с­тавя цветни художес­т­вени колажи, вдъх­новени от богат­с­т­вото на кот­лен­с­ките килими — от тях­ното многооб­разие, дъл­бок сим­воличен смисъл и майс­тор­лък. Сто традиционни мотива, видени през очите на автор­ката, са прет­ворени чрез пох­ватите на батика в пас­телни земни цветове.Експозицията е част от инициативите по проект “Кот­лен­ски мотиви“ на Дора Кур­шумова, под­к­репен от Национален фонд “Кул­тура“. Целта му е съх­раняване и популяризиране на уникал­ното изкус­тво на Котел чрез нова визия и активно учас­тие на пуб­ликата. Излож­бата ще гос­тува в Музея на тек­с­тил­ната индус­т­рия от днес до 11 май.

Историческа номинация за студентски „Оскар“ в актива на България

Лен­тата “Танда“ на Теодора-Косара Попова се пребори с кон­курен­ция от 1100 филма. За първи път от основаването си през 1972 г., бъл­гар­ски режисьор е номиниран в категорията “Чуж­дес­т­ранен докумен­тален филм“ на “The Student Academy Award“, или както още ги наричат студен­т­с­ките Оскари. Номинацията за прес­тиж­ното отличие е за филма “Танда“, а режисьор на лен­тата е Теодора-Косара Попова, IV курс специал­ност “Фил­мова и телевизионна режисура“ в НАТ­ФИЗ.

Лен­тата, впечат­лила прес­тиж­ния кон­курс…

Прочети още…

Продължението на филма “Имението Даунтън“ ще излезе на екран по Коледа

Продъл­жението на филма “Имението Даун­тън“, екранизация на едноимен­ната британ­ска поредица, е пред­видено да излезе на екран по Коледа тази година.

В продук­цията ще бъде включен оригинал­ният кас­тинг, както и нови лица, сред които е и френ­с­ката акт­риса Натали Бай. Пър­вият пъл­номет­ражен филм, основан на популяр­ната телевизионна поредица, излезе през 2019 година. По-голямата част от актьорите, като Маги Смит, Хю Боневил, Елизабет Мак­гавърн отново са включени в кас­тинга на продъл­жението. Към тях ще…

Прочети още…

Ораторията “Кирил и Методий“ ще звучи в Софийската опера

Ораторията “Кирил и Методий“ от Живка Клин­кова (19242002 ще проз­вучи в Софийс­ката опера на 23 май. Пред­с­тавянето й е в чест на 40-години от обявяването на светите братя за съпок­ровители на Европа от папа Йоан Павел Втори.Този жест на Рим­с­ката цър­ква и на самия Папа е показателен за това, че Европа е една прег­ръдка от две ръце и две сърца, от Запада и от Изтока, и в тази прег­ръдка са ней­ните цен­ности. Папа Йоан Павел Втори отличава твор­бата на Живка Клин­кова със специална грамота. Той лично…

Прочети още…

България

Пак обраха инкасо автомобил в Перник

Пак обраха инкасо автомобил в Перник

Криминалисти работят по сиг­нал за грабеж в Пер­ник. По пър­воначални данни въоръжени и мас­кирани са атакували инкасо автомобил в близост до ав…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Спорт

Всички английски клубове се оттеглиха от Суперлигата

Възхитително е да признаеш грешката си, а тя бе огромна, заяви шефът на УЕФА Александър Чеферин

Проек­тът за европейска Супер­лига е пред тотал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие