Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет22102020

Брой 203, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Начална

ЕК ще наказва Кипър и Малта за “златните паспорти“

Европейс­ката комисия съобщи, че започва наказателни процедури срещу Репуб­лика Кипър и Малта заради схеми за предос­тавяне на граж­дан­с­тво срещу инвес­тиции (т. нар. златни пас­порти). Според ЕК предос­тавянето на граж­дан­с­тво на тези дър­жави и на ЕС в замяна на пред­варително определено плащане или инвес­тиция и без дейс­т­вителна връзка със съот­вет­ните страни не е съв­мес­тимо с договора за ЕС. Това под­копава целостта на статута на граж­дан­с­т­вото на ЕС, заявява Комисията. Правител­с­т­вата на Кипър и Малта имат два месеца, за да отговорят и ако отговорите не са задоволителни, ЕК може да продължи процедурата.

БСП защити 24 май

Социалистите срещу промяната в наименованието на празника, предложено от мнозинството

Изпъл­нител­ното бюро на БСП се противопос­тавя на опитите за промяна на наименованието на праз­ника 24 май и призовава законоп­роек­тът, пред­ложен от ПГ на “Обединени пат­риоти“ и ГЕРБ, да бъде отменен. Наименованието на национал­ния праз­ник 24 май от “Ден на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура и на славян­с­ката пис­меност“ да се промени в “Ден на бъл­гар­с­ката пис­меност, прос­вета и кул­тура“. “Подобни промени имат важен…

Прочети още…

Връщат задължителните маски на открито?

Връщат задължителните маски на открито?

Това е най-леката възможна мярка, заяви здравният министър

В продъл­жила близо 2 часа видеокон­ферен­тна среща екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и инфек­циозни болести, здрав­ният минис­тър и пред­с­тавители на Национал­ния оперативен щаб (НОЩ) обсъдиха пред­ложението за носенето на маска на отк­рито. Всички учас­т­ници са под­к­репили мяр­ката, но не се съоб­щава кога точно ще бъде въведена тя. В док­лад на глав­ния дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев също се отп­рави пред­ложение за въвеж­дане на маски или друго сред­с­тво, пок­риващо…

Прочети още…

На „Герена“ готвят треньорска рокада

Шефовете в Лев­ски са принудени да тър­сят специалист, който да бъде наз­начен за пос­тоянно на треньор­с­кия пост, съоб­щава Гонг.бг. След загубата от Славия с 0:1 в “Овча купел“ нас­тав­никът Георги Тодоров намекна, че може да си тръгне, въп­реки че се пол­зва с доверието на ръковод­с­т­вото. Обсъж­дат се варианти с Живко Миланов или някой от другите нас­тоящи помощ­ници — Димитър Тел­кийски и Тодор Симов, но с оглед голямата вероят­ност Лев­ски тепърва да слиза още в класирането е по-възможно да се заложи…

Прочети още…

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...