Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Бизнесът и гражданите са неподготвени за киберсигурността

Бизнесът и гражданите са неподготвени за киберсигурността

Така се оправдават управляващите, прехвърляйки отговорността другаде

Увеличава се чес­тотата, обх­ватът и раз­нооб­разието на кибеп­рес­тъп­ленията у нас, гласи специал­ният раз­дел за кибер­сигур­ността в Годиш­ния док­лад за със­тоянието на национал­ната сигур­ност, отразяващ 2018 година, който става много актуален след хакер­с­ката атака срещу НАП. Правител­с­т­вените екс­перти обаче прех­вър­лят отговор­ността другиму, оправ­давайки своето без­силие. Добре раз­витата инфор­мационна и комуникационна инф­рас­т­рук­тура на Бъл­гария я правила прив­лекателна за екс­п­лоатиране от мул­тинационални организирани кибер­п­рес­тъпни групи, е един от тези примери. В док­лада освен това пише за срав­нително нис­кото ниво на инфор­мираност както на биз­неса, така и на граж­даните за ост­рия проб­лем.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...