Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Спират те на границата, ако не си платил глобата към КАТ

Спират те на границата, ако не си платил глобата към КАТ

Дър­жав­ната аген­ция за пътна безопас­ност пуб­ликува док­лад, в който се препоръчва да има отказ на админис­т­ративни услуги от всички инс­титуции при неп­латени задъл­жения и проверка на граж­даните (в това число чуж­дес­т­ранни) на изход­ните ГКПП за наличие на наложени с елек­т­ронен фиш глоби. Анализът кон­с­татира още, че през пос­лед­ните 10 години се отбелязва интен­зивно раз­витие в областта на път­ното строител­с­тво, но по-голямата част от мрежата остава изг­радена преди повече от 20 години. За 2018 г. са установени 77 учас­тъка с кон­цен­т­рация на ПТП по репуб­ликан­с­ките пътища.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...