Туск обвини Джонсън, че си играе с Европа

Пред­седателят на Европейс­кия съвет Доналд Туск призова Великоб­ритания да каже какво иска да стане с Брек­зит, предаде ДПА. “Борис Джон­сън, залогът не е кой печели в някаква глупава игра на обвинения. Залогът е бъдещето на Европа и Великоб­ритания, а също сигур­ността и интересите на хората“, заяви Туск.

“Вие не искате сделка, не искате удъл­жаване, не искате отмяна, quo vadis?“, каза Туск, изпол­з­вайки латин­с­кия израз, означаващ “къде отивате“.